Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Coronavirus COVID-19 - uppdatering.

För att hjälpa till att kollektivt minska spridningen av Coronaviruset COVID-19 så har Lloyd’s Register infört ytterligare förfaranden för att bedöma riskerna med vår affärsverksamhet.

Lloyd’s Register är starkt hängivet till den allra högsta nivån av hälsa och säkerhet. Vår Business Resilience and Continuity Plan -  BRP är väl etablerad för att hantera  potentiella risker samt för att skydda våra kunder, personal, miljö och allmänhet i händelse av en incident. Hur allvarlig och utbredd den än må vara.

Vårt BRP-team träffas dagligen för att säkerställa att alla risker som är relaterade till vår fortsatta leverans av tjänster är minimerad.

Vi granskar våra revisorers och inspektörers resor från fall till fall och följer mycket tydliga riktlinjer som bedömer om det finns andra möjliga alternativ. Detta kan vara ombokning av revisioner, senareläggning av icke-kritiskt arbete samt bedömning av möjlighet till att genomföra revisioner, inspektioner eller besiktning på distans.

För befintliga kunder: Om det inte finns möjlighet för oss att genomföra en traditionell revision/inspektion/besiktning/granskning så kommer våra revisorer/inspektörer att kontakta er för att diskutera de alternativ som finns i enlighet med gällande regler, för att garantera kontinuitet och giltighet av era certifieringar. 

 Vårt fokus är, som alltid, att främst skydda hälsan för våra kunder, anställa och vårt samhälle. För att begränsa spridningen av viruset sedan utbrottet har vi vidtagit följande åtgärder:

  • Strikt följt statliga och hälsomyndigheters riktlinjer för både obligatorisk och själv-isolering i de drabbade områdena.
  • Infört karantän där så har krävts.
  • Varit i ständig dialog med vår personal för att rapportera om de själva eller någon nära familjemedlem har insjuknat.
  • Utbildat våra medarbetare i hur man bäst undviker att bli smittad av coronaviruset, etablerat en rad kommunikationskanaler för att främja viktiga budskap och uppdateringar, samt ta itu med våra medarbetares oro och frågor då de uppstår.
  • Säkerställt fullständig och omedelbar efterlevnad av statliga och lokala myndigheters anvisningar.

Vi förblir fullt engagerade i att stödja ditt företag i dessa utmanande tider. Vänligen ta del av informationen på vår  hemsida som uppdateras löpande.

Hittar du inte det som du söker?

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag