Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001.

Få en komplett förståelse för hur du integrerar och bygger ert ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

Du behöver den här kursen om ...

  • Du vill lära dig mer om kraven och tillämpningen av ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018
  • Du vill få en komplett förståelse för strukturen i de nya ISO-standarderna (Annex SL).

Kursens mål ...

Att ge dig en genuin förståelse för vad kvalitets, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001/14001/45001 innebär och hur kraven framgångsrikt kan integreras i verksamheten. Efter kursen kommer du ha kunskaper om hur du rent konkret bygger ett effektivt ledningssystem där kvalitet, miljö och arbetsmiljö ingår som naturliga delar.

Du lär dig ...

  • Definiera vad kvalitet, miljö och arbetsmiljö innebär för er organisation.
  • Identifiera drivkrafter för,- och skapa engagemang för kvalitet och miljö.
  • Skillnaden mellan ledningssystem och standard.
  • Den nya gemensamma standardstrukturen och dess fördelar.
  • Genomgång, tolkning och utvalda praktiska exempel av kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018
  • Nyheterna och förändringarna jämfört med tidigare versioner.
  • Strukturen och tågordningen för att utveckla ett konkret ledningssystem.
  • Underlag för att göra en GAP-analys mot det egna ledningssystemet

Kursens längd:

3 dagar.

Pris:

17 400 SEK Ex. moms

För mer information och anmälan klicka här

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag