Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Arbetsmiljörvision - ISO 45001: 2018

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Du behöver den här kursen om ...

  • Ni vill lära revidera ert ledningssystem mot kraven i ISO 45001:2018
  • Ni vill samordna interna revisioner inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet
  • Du är internrevisor

Kursens mål ...

Att förbereda och inspirera deltagaren till att genomföra effektiva, förbättringsinriktade interna arbetsmiljörevisoner som dessutom är integrerade med kvalitets- och miljörevisioner

Du lär dig ...

  • Olika sätt att revidera ert ledningssystem
  • Interna revisioner enligt ISO 19011
  • En översikt av kraven i ISO 45001:2018 – med revisorns glasögon på
  • Planera, genomföra, dokumentera och följa upp interna revisioner
  • Revidera framför allt nyheterna i ISO 45001:2018
  • Intervju- och samtalsteknik
  • Identifiera avvikelser och förbättringar via övningar

Kursens längd ...

2 dagar

In-company ...

Den här kursen ges som en företagsanpassad kurs för organisationer inom livsmedelsbranschen

Pris ...

11 900 SEK Ex. moms

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag