Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Arbetsmiljörevision – ISO 45001:2018.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Du behöver den här kursen om ...

  • Ni vill lära revidera ert ledningssystem mot kraven i ISO 45001:2018
  • Ni vill samordna interna revisioner inom arbetsmiljö, miljö och kvalitet
  • Du är internrevisor

Kursens mål ...

Att förbereda och inspirera deltagaren till att genomföra effektiva, förbättringsinriktade interna arbetsmiljörevisoner som dessutom är integrerade med kvalitets- och miljörevisioner

Du lär dig ...

  • Olika sätt att revidera ert ledningssystem
  • Interna revisioner enligt ISO 19011
  • En översikt av kraven i ISO 45001:2018 – med revisorns glasögon på
  • Planera, genomföra, dokumentera och följa upp interna revisioner
  • Revidera framför allt nyheterna i ISO 45001:2018
  • Intervju- och samtalsteknik
  • Identifiera avvikelser och förbättringar via övningar

Kursens längd ...

2 dagar

In-company ...

Den här kursen ges som en företagsanpassad kurs för organisationer inom livsmedelsbranschen

Pris ...

11 900 SEK Ex. moms

kurs datum och plats

16 - 17 dec 2019

Göteborg

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag