Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Du behöver den här utbildningen om...

 • Du vill bygga på din erfarenhet inom revison av interna processer och förfaranden
 • Du vill utföra revision av processers effektivitet och förbättringar.

Vi lär oss...

 • Fördelarna och begränsningarna med att enbart utföra revision av interna system för överensstämmelse

 • Hur man gör revision av interna processer rörande överensstämmelse, ändamålsenlighet och effektivitet

 • Om processer och hur man analyserar dessa vid förberedelse för en revision

 • Att utföra revision av processer och deras samverkan med andra processer

 • Korrekt och faktabaserad resultatrapportering på ett sätt som tillgodoser ledningen

 • Utvärdera korrigerande åtgärders effektivitet för att eliminera orsakerna bakom problemen

Du behöver...

Utbildningslängd

 • En dag i klassrum och virtuell utbildning. För eLearning är den genomsnittliga utbildningstiden mellan 3–5 timmar. Utbildningstiden kan variera beroende på olika faktorer, däribland deltagarens aktuella kunskapsnivå om ämnet, utbildningsmiljö och inlärningsstil.

Utbildning med LR

Med LR kommer du åt ett stort urval av utbildningar som hjälper dig i din karriär och som bidrar till förbättringar av ledningssystemen inom din organisation. Välj mellan flera olika utbildningsstilar, våra utbildningar kan hjälpa dig att utvecklas och ta dig vidare i karriären. Läs mer om utbildningen här.

Meddela intresse

Kurstyp

 • e-learning
 • Virtuell
 • Offentlig
 • Intern

Intresserad av den här utbildningen?

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag