Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Ekonomiskt motiverad fusk i mat och förpackning

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Kursens upplägg …

  • Historisk bakgrund och ekonomiska konsekvenser
  • Förändrat fokus jämfört med kvalitet och livsmedelssäkerhet – ”think like i thief”
  • Krav på multikompetens och omvärldsbevakning
  • Systematiskt arbete för att identifiera och förebygga EMA – olika modeller och krav i standarder
  • Internt inom egna företaget och externt fokus upp respektive ner i livsmedelskedjan.
  • Vad gör ni när det händer er?

Föreläsningarna kommer att genomföras som en kombination av föredrag och workshop.

Du lär dig ...

  • Hur ett multikompetent EMA team bör vara sammansatt och vad de behöver bevaka
  • Exempel på EMA inom förpacknings och livsmedelsindustrin och hur dessa kan motverkas
  • Frågor att tänka på när ni har utsatts för fusk och behöver agera internt och extern
  • Kopplingen mellan arbetet att motverka EMA och sabotage

Kursens längd ...

1 dag

In-company ...

Den här kursen ges som en företagsanpassad kurs för organisationer inom livsmedelsbranschen.

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag