Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Kurs I grundorsaksanalys

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Du behöver den här kursen om ...

  • Ni vill lära er metodik för professionell problemlösning och grundorsaksanalys
  • Du är KMA-samordnare i en ISO-certifierad organisation och vill medverka till en lärande organisation
  • Du ansvarar för - eller hanterar avvikelser i er organisation
  • Du arbetar med internrevisioner

Kursens mål ...

Att förbereda och inspirera deltagaren till ett framgångsrikt och jordnära arbete med identifiera och undanröja grundorsaker inom framför allt kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Du lär dig ...

  • Metoder och verktyg för grundorsaksanalyser, t ex fem varför, fiskbensdiagram och händelseanalys med barriäranalys
  • Intervju- och samtalsteknik
  • Presentera och visualisera resultatet av främst händelseanalys
  • Föreslå åtgärder som är rimliga och som passar företagskulturen

Kursens längd ...

2 dagar

LR’s utbildningar

Med Lloyd's Register kan du lära dig på det sätt som fungerar bäst för dig. Vi erbjuder en rad olika typer av kurser, på plats i era eller våra lokaler eller på distans. Läs mer om våra kurser.

In-company ...

Den här kursen kan ges som en företagsanpassad kurs för organisationer som har ett kvalitetsledningssystem och där det finns fler än fem personer som vill utveckla sina kunskaper inom arbetsmiljö.

Pris ...

11 900 SEK Ex. moms 

Meddela intresse

Kurstyp

  • Offentlig
  • Intern
Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag