Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Våra utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är utformade för att optimera era ledningssystem och personalutveckling.

Find a training course

  • Markerad

    Markerad

Visar 7 av 7 resultat
Mest relevant

Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001.

Få en komplett förståelse för hur du integrerar och bygger ert ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Ledningssystem

Grundkurs i ISO 9001.

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015.

ISO 9001
Ledningssystem
Utbildning
Kvalitet

Arbetsmiljörevision – ISO 45001:2018.

En systematisk genomgång av arbetsmiljörevision mot ISO 45001:2018.

ISO 45001
Hälsa och säkerhet
Ledningssystem
Utbildning

Grundkurs i ISO 45001.

En komplett genomgång och workshop om den nya internationella arbetsmiljöstandarden.

ISO 45001
Hälsa och säkerhet
Ledningssystem
Utbildning

Grundorsaksanalys.

Få en komplett förståelse för metodiken som används inom professionell problemlösning samt grundorsaksanalys.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Utbildning

Grundkurs i ISO 14001.

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett miljöledningssystem enligt ISO 14001:2015.

Miljö
ISO 14001
Ledningssystem
Utbildning

Internrevisionteknik.

Vi ger dig den kunskap och de verktyg som behövs för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem.

Utbildning
Ledningssystem
ISO 9001
ISO 14001

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag