Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Utbildning i kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Våra utbildningar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö är utformade för att optimera era ledningssystem och personalutveckling.

Find a training course

  • Markerad

    Markerad

Visar 7 av 7 resultat
Mest relevant

Grundkurs i ISO 9001, 14001 och 45001

Få en komplett förståelse för hur du integrerar och bygger ert ledningssystem enligt ISO 9001, 14001 och 45001.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Ledningssystem

Grundkurs i ISO 9001

Få en komplett förståelse om hur du integrerar och bygger ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2015.

ISO 9001
Ledningssystem
Utbildning
Kvalitet

Arbetsmiljörvision - ISO 45001: 2018

En systematisk genomgång av arbetsmiljörevision mot ISO 45001:2018.

ISO 45001
Hälsa och säkerhet
Ledningssystem
Utbildning

Grundkurs i ISO 45001

En komplett granskning och workshop om den nya internationella arbetsmiljöstandarden.

ISO 45001
Hälsa och säkerhet
Ledningssystem
Utbildning

Internrevisionteknik

Vi ger dig den kunskap och de verktyg som behöver för att kunna utföra en internrevision mot ett ledningssystem.

Utbildning
Ledningssystem
ISO 9001
ISO 14001

Kurs I grundorsaksanalys

Få en fullständig inblick i metodik som används för professionell problemlösning och orsaksanalys.

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Utbildning

Grundkurs i ISO 14001

Få fullständig förståelse för hur man integrerar och bygger ett miljöledningssystem enligt ISO 14001: 2015.

Miljö
ISO 14001
Ledningssystem
Utbildning

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag