Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Livsmedelssäkerhet

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Översikt

Utbildningen arrangeras i samarbete mellan Lloyd’s Register, Eurofins Food & Feed och

Nomor AB. Vi har gemensamt att vi levererar kompletterande tjänster till Livsmedels- Sverige. Med teoretisk utgångspunkt i livsmedelsstandards och internationella riktlinjer, skapar vi forum för praktiska resonemang, erfarenhetsutbyte och best practice-diskussioner.

Kursens syfte

Visa på behovet av systematiska risk- och möjlighetsanalyser för olika grund-

förutsättningar. Utbildningen ger exempel på hur denna systematik kan användas inom fyra olika områden:

 • Hantering av allergener och andra överkänslighetsframkallande livsmedel
 • Skadedjursövervakning och kontroll
 • Luftkvalitet och mikrobiologisk förorening
 • Listeriaövervakning och kontroll

Målgrupp

För dig som arbetar med ledningssystem för livsmedelssäkerhet inom livsmedels- eller förpacknings-

industrin och ansvarar för eller genomför relevanta åtgärder. Kanske köper du även in tjänster från under­leverantörer såsom konsulter, skadedjursbekämpning, laboratorietjänster, ventilationslösningar etc.

Utbildningens upplägg

 • Som ett seminarium med resonerande grupparbeten. Utgångspunkten är faror för konsumenter
 • förknippade med olika slags livsmedel och förpackningar. Vi kommer att diskutera:
 • Guidelines för olika grundförutsättningar
 • Provtagnings- och analysmetoder (val av platser, hur man gör, frekvenser)
 • Målorganism / analyt (er) såsom patogener, indikatororganismer, proteiner, råttor och möss,
 • fåglar, insekter, visuella iakttagelser
 • Validering av förebyggande åtgärder
 • Övervakning, dokumentation och utvärdering av resultat
 • Förberedda åtgärdsplaner, trendanalyser och uppdatering av risk och
 • möjlighetsanalyserna

Utbildningen baseras på krav i olika standarder och guidelines såsom:

Codex Alimentarius Commission Annex to CAC/RCP 1-1969 / Hazard Analysis

and Critical Control Point system, a tool to assess hazards and establish control

systems that focus on prevention

 • ISO 22000:2018 / 6.1.1 When planning for the FSMS, ….determine the risks and opportunities that need to be addressed.
 • FSSC 22000 4.1 / 2.1.4.6 A documented allergen management plan shall be in place that includes: a) risk assessment addressing potential allergen cross contamination
 • BRC Food safety

Kursens längd:

1 dag

Utbildning med LR

Med LR kommer du åt ett stort urval av utbildningar som hjälper dig i din karriär och som bidrar till förbättringar av ledningssystemen inom din organisation. Välj mellan flera olika utbildningsstilar, våra utbildningar kan hjälpa dig att utvecklas och ta dig vidare i karriären. Läs mer om utbildningen här.

Utbildningsledare

Anders Nilsson - Lloyd´s Register

Johan Peterson – Nomor AB

Karin Sabel – Eurofins Food & Feed

Pris

3 950 SEK Ex. moms 

Datum och plats

12 mars 2020 – Göteborg – Anmälan till:
salj.livsmedel@eurofins.se, senast den 7 februari 2020.

Internt

Om ni är på jakt efter en utbildning för fyra eller fler personer kan våra interna utbildningar vara ett kostnadseffektivt alternativ. Kontakta teamet för en offert.

Specialanpassad

Klicka här för mer information om våra utbildningar.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag