Vi har märkt att du använder en föråldrad webbläsare. Detta innebär att du inte kommer åt vissa funktioner. Uppdatera webbläsaren

Ledningssystem

Så här kan ni använda er Lloyd's Register godkännandemärkning.

Kunder som har erhållit godkännande kan använda Lloyd's Registers (LR) godkännandemärkning för att uppvisa sitt arbete för sina kunder, presumtiva kunder och andra intressenter.

Tryck på Enter eller pilen för att söka Tryck på Enter för att söka

Sökikon

Sökförslag