เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ภาวะโลกร้อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แสดงถึงความมุ่งมั่นของคุณในเรื่องสิ่งแวดล้อม

องค์กรต่างๆ พยายามเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และผลการดำเนินงานด้านการเงิน

Rainforest
ได้รับการติดต่อ

รากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในขณะที่จำนวนประชากรทั่วโลกเพิ่มขึ้น ผู้คนที่ต้องการเข้าถึงการศึกษา อาหาร การขนส่ง พลังงาน น้ำดื่มที่สะอาด และสุขอนามัยย่อมมีมากขึ้น สิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความต้องการด้านพลังงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มความจำเป็นในการตรวจติดตามและปรับปรุงในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและความยั่งยืนในการดำเนินงานอีกด้วย

รัฐบาลและธุรกิจทุกขนาดล้วนตระหนักว่าต้องดำเนินการในเรื่องนี้และเริ่มลงมือดำเนินการแล้ว ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2015 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ใหม่สำหรับปี ค.ศ. 2030 เป้าหมาย 17 ข้อนี้เป็นการกำหนดความมุ่งมั่นต่ออนาคตที่ยอมรับความหลากหลาย มีความยั่งยืน และยืดหยุ่นสำหรับทุกคน

บริการที่ครอบคลุมของเราในเรื่องภาวะโลกร้อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริการต่างๆ ของเรา ได้แก่ การรับรอง การทดสอบเพื่อรับรองผล การสอบทานผล และการฝึกอบรมในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆ ด้าน รวมถึงการแสวงหาซัพพลายเออร์ที่มีจริยธรรม เราช่วยดำเนินการให้มั่นใจว่าระบบการจัดการของคุณจะระบุถึงความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาเรื่องภาวะโลกร้อนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย ขณะเดียวกันก็ช่วยให้คุณบรรลุโอกาสที่เป็นไปได้ใดๆ

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมว่าเราสามารถช่วยเหลือองค์กรของคุณได้อย่างไร

เราจะช่วยคุณได้อย่างไร

เรามีคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญและความเป็นอิสระที่จะนำไปปรับใช้เพื่อรับรองในความซื่อสัตย์ ความเชื่อถือได้ และความสำเร็จในทุกๆ ด้านของการดำเนินงานของคุณ เราช่วยเพิ่มผลิตภาพให้สูงที่สุดและการกู้คืน ลดต้นทุนดำเนินงาน ลดความเสี่ยงและแสดงถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของรัฐบาล หลักปฏิบัติและมาตรฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราได้เคยช่วยพัฒนาขึ้นมานั่นเอง

ข่าวสาร

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดของเรา

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ได้รับการติดต่อ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?