เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

พลังงาน

เพิ่มประสิทธิภาพการขยายตัวของพลังงานที่มีคาร์บอนต่ำ

เรามีความเชี่ยวชาญในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึง พลังงานนิวเคลียร์ ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ฟาร์มกังหันลมบนบก พลังงานคลื่นและพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง และระบบกักเก็บพลังงาน

Solar farm and wind turbines
หากคุณกำลังมองหาบริการหรือโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการ

บริการระดับโลกที่ครอบคลุมวงจรชีวิตของโครงการของคุณ 

เรามีความเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะช่วยสนับสนุนโครงการด้านพลังงานของคุณ นอกจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมทางทะเลแล้ว เรายังมีประสบการณ์ยาวนานหลายทศวรรษในด้านพลังงานอีกด้วย เราได้ช่วยกำหนดแนวทางและสร้างความเติบโตให้ภาคส่วนพลังงานโดยการสนับสนุนโครงการต่างๆ ของลูกค้า รวมทั้งการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาทางเทคโนโลยี 

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานที่มีชื่อเสียงจำนวนมาก ซึ่งได้ดำเนินโครงการที่ซับซ้อนและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จและเป้าหมายสูงสุดในอุตสาหกรรม เรามีความเชี่ยวชาญในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งรวมถึง พลังงานนิวเคลียร์ ทุ่งกังหันลมนอกชายฝั่ง ฟาร์มกังหันลมบนบก พลังงานคลื่นและพลังงานน้ำขึ้น-น้ำลง และระบบกักเก็บพลังงาน

วิดีโอ

ภาพรวมเพียง 2 นาทีเกี่ยวกับบริการของเราในด้านพลังงานหมุนเวียน

หากคุณกำลังมองหาบริการหรือโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการ

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?