เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

EU Emissions Trading Scheme (EU ETS)

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การสอบทานผลสำหรับโครงการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสหภาพยุโรป (EU ETS) จะแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของคุณในการลดการปล่อยคาร์บอนลง

Offshore Wind Farm
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

EU ETS คืออะไร?

EU ETS เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการซื้อขายสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ทั่วสหภาพยุโรป โดยมีการกำหนดเพดานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับรัฐสมาชิกแต่ละราย จากนั้นจะมีการแจกจ่ายสิทธิ์สำหรับแต่ละโครงการภายใต้แผนนี้

EU ETS ระยะที่ 3 ซึ่งได้รับการเปิดตัวในปี ค.ศ. 2013 ยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2020 รวมถึงหลักวิธีในการจัดสรรที่ปรับให้สอดคล้องกัน ปริมาณก๊าซเรือนกระจกและแหล่งที่มาของก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น EU ETS ระยะที่ 3 กำหนดให้แต่ละโครงการติดตั้งที่เข้าหลักเกณฑ์จะต้องจัดทำรายงานประจำปีที่ให้ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจำเป็นต้องมีการสอบทานผลโดยอิสระและส่งรายงานให้แก่หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ถึงสิ้นเดือนมีนาคมในแต่ละปี (กำหนดส่งจะขึ้นอยู่กับรัฐสมาชิกที่ดำเนินโครงการนั้นๆ) รายงานนี้จะตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปีปฏิทินที่ผ่านมา โดยจัดสรรสิทธิ์ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่มีการสอบทานผล จากนั้นจึงส่งคืนสิทธิ์

การสอบทานผลประจำปีของ EU ETS3

บริการสอบทานผลรายงานประจำปีของ EU ETS ที่ดำเนินการโดยอิสระของ LR จะกำหนดกลไกที่แข็งแกร่งและสามารถดำเนินการซ้ำในการตรวจวัดปริมาณ ติดตามผล และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปีของคุณ

LR ให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานโครงการทุกประเภทซึ่งจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ EU ETS ระยะที่ 3 รวมถึงอุตสาหกรรมเคมี กระจก โลหะ กระดาษ และโรงกลั่น รวมทั้งบรรดาอุตสาหกรรมที่ดำเนินการกับการเผาไหม้เชื้อเพลิงขนาด 20MW ขึ้นไป

ภายใต้ EU ETS3 ผู้ปฏิบัติการจะต้องส่งรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี (ซึ่งมีการสอบทานผลโดยหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง) ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปีต่อมา เมื่อส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติการจะส่งคืนสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในจำนวนที่เท่ากันภายในวันที่ 30 เมษายนของปีนั้น

การสอบทานผลพื้นฐานของ EU ETS3 (EU ETS3 Baseline Verification)

บริการสอบทานผลพื้นฐานของ EU ETS3 โดย LR นี้จะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถบรรลุกฎข้อบังคับพื้นฐานของยุโรปโดยผ่านกลไกที่แข็งแกร่งและสามารถดำเนินการซ้ำในการวัดปริมาณ ติดตามผล และรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจำปี

สิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี้ได้รับการกำหนดเริ่มแรกโดยอิงตามข้อมูลพื้นฐาน (ปี ค.ศ. 2005–2008 หรือเลือกกำหนดเป็นปี ค.ศ. 2009–2010) ที่กำหนดให้มีการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบอิสระที่ได้รับการรับรองภายในเดือนกรกฎาคม ค.ศ. 2011 ในช่วงระยะที่ 3 (ค.ศ. 2013–2020) ผู้ปฏิบัติการและผู้เข้าร่วมรายใหม่ๆ ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ การผนวกรวมและการแยก รวมถึงการอยู่ภายใต้ขอบเขต "การเข้าร่วมใหม่และการปิดโครงการ" (New Entrant & Closure) นั่นหมายถึง พวกเขาจำเป็นต้องมีการสอบทานผลพื้นฐานโดยองค์กรตรวจสอบอิสระที่ได้รับการรับรอง

ภายใต้ข้อกำหนดนี้ ผู้ปฏิบัติการต้องมีการจัดสรรสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบอิสระที่ได้รับการรับรองภายใน 12 เดือนหลังจากที่เริ่มต้นการปฏิบัติงานตามปกติ ข้อกำหนดนี้อ้างอิงวันแรกของระยะเวลาที่ต่อเนื่อง 90 วันของการอนุมัติและการสอบทานผลในช่วงที่โครงการติดตั้งนี้ดำเนินการไปอย่างน้อย 40% ของสมรรถนะโดยมีการออกแบบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้ดำเนินการ

ประโยชน์ของ EU ETS

ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การสอบทานผลสำหรับ EU ETS แสดงให้เห็นว่าองค์กรของคุณทำได้ตามเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดต้นทุนลง

คุณสามารถได้รับประโยชน์จากการขายเครดิตส่วนเกินที่องค์กรของคุณไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป

ลดความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

โดย การระบุถึงจุดอ่อนในแง่ข้อกำหนด EU ETS ที่มีการสอบทานผลเป็นระยะๆ จะทำให้คุณสามารถลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เหลือน้อยที่สุด

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ EU ETS

ไม่ว่าองค์กรของคุณจะยังใหม่ในด้าน EU ETS หรือเพิ่งเข้าสู่ระยะที่ 2 ของโครงการนี้ บริการสอบทานผลโดยองค์กรตรวจสอบอิสระภายนอกของ LR ก็สามารถช่วยให้คุณทำได้ตามข้อกำหนดในเรื่องการรายงานได้เป็นอย่างดี LR ให้บริการสอบทานผลประจำปี การสมัครเข้าร่วมโดยผู้เข้าร่วมรายใหม่ การปิดโครงการและการจัดสรรสิทธิ์ที่เหมาะสม รวมทั้งการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบและการสนับสนุนในระยะที่ 3

เราเป็นหนึ่งในองค์กรตรวจสอบอิสระรายแรกๆ ที่ได้รับการรับรองสำหรับข้อกำหนด EU ETS และการสอบทานผลที่ประกอบด้วย 2 ระยะของเราจะช่วยให้สามารถลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของคุณให้เหลือน้อยที่สุด ขณะเดียวกันก็ช่วยลดการหยุดชะงักของการปฏิบัติงานของคุณด้วย

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้สอบทานผลของ LR ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนในทุกด้านของการสอบทานผลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงรับรองถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของคุณได้อย่างครอบคลุม

ประสบการณ์ที่ไม่มีใครเทียบได้

เราประเมินและสอบทานผลสำหรับลูกค้าชั้นนำที่มีโปรไฟล์ดีในภาคส่วนต่างๆ ทั้งอุตสาหกรรมการจัดการขยะ, สาธารณูปโภค, อุตสาหกรรมโลหะ, น้ำมันและแก๊ส, นิวเคลียร์ และหน่วยงานภาครัฐ โดยความรู้เชิงลึกของเราจะให้ประโยชน์โดยตรงแก่องค์กรของคุณ

ธุรกิจของคุณจะช่วยให้ LR สามารถช่วยเหลือผู้อื่น

ผลกำไรที่เราได้รับจะเป็นเงินทุนสำหรับ Lloyd’s Register Foundation องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเรา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราในแต่ละวัน นั่นคือ การดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความยุติธรรม

เรารักษาความยุติธรรมโดยการริเริ่มจัดการด้านผลประโยชน์ทับซ้อนทั่วทั้งธุรกิจต่างๆ ทั้งหมดของ LR รวมถึงธุรกิจที่อาจมีทั้งบริการให้คำปรึกษาและการตรวจรับรองโดยองค์กรอิสระภายนอก คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม 

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?