เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การรับรองระบบ HACCP (การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ)

การได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งที่จำเป็น

การรับรองระบบ HACCP จะให้แนวทางเชิงโครงสร้างในการรักษาความปลอดภัยทางอาหาร

Cereals
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤติ (HACCP) เป็นระบบที่มีหลักการทางวิทยาศาสตร์รองรับ ซึ่งระบุถึงอันตรายที่เฉพาะเจาะจงและตรวจวัดการควบคุมขององค์กร เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยทางอาหาร การรับรองนี้เป็นข้อบังคับในหลายๆ ประเทศ รวมถึงในสหรัฐอเมริกาและทั่วทั้งสหภาพยุโรป

ระบบ HACCP ไม่ได้เป็นแค่ข้อผูกพัน แต่มีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าธุรกิของคุณได้เตรียมตัวแล้วสำหรับการตรวจสอบตามมาตรฐานที่คล้ายกับมาตรฐาน BRCGS และมาตรฐาน FSSC 22000 ทั้งนี้ Lloyd’s Register (LR) จะให้บริการตรวจประเมินระบบ HACCP เพื่อช่วยให้มั่นใจถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยทางอาหาร บริการออกแบบปรับแต่งระบบตามความต้องการของลูกค้า (Customised Solution) เป็นบริการที่หลากหลายของเรา มุ่งเน้นที่การตอบสนองความต้องการเฉพาะแบบของคุณ การส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า และการจัดหาเครื่องมือและเทคนิคต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องใช้ในการจัดทำโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณโดยเฉพาะ

ประโยชน์ของระบบ HACCP

ลดความเสี่ยง

แนวทางที่มีระบบในเรื่องความปลอดภัยทางอาหารนี้จะระบุความเสี่ยงที่สำคัญมาก เพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดมาตรการป้องกันและมาตรการแก้ไขในกระบวนการผลิต

ความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การจัดการความปลอดภัยทางอาหารที่กำหนดเป็นรูปแบบที่เป็นทางการ จะพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคุณที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

ใบอนุญาตให้ดำเนินการ

การรับรองระบบ HACCP ถือเป็นข้อบังคับในการดำเนินงานในหลายภูมิภาค รวมถึงสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ HACCP

ไม่ว่าคุณจะเป็นกิจการอาหารในระยะเริ่มต้น หรือเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงมานาน ระบบ HACCP ก็เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการรับรองถึงวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่ขั้นตอนความปลอดภัยทางอาหารที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

ผู้นำทางความคิด

ผู้ตรวจประเมินของ LR มีส่วนร่วมอยู่เสมอในคณะกรรมการทางเทคนิคที่พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรม และเป็นเสียงที่ได้รับการยอมรับทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาหาร

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ความรู้ความชำนาญของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารของเราที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่างดีนั้นเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก จึงช่วยให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบริการด้านการรับรองของเราให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เราให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโลกของความปลอดภัยทางอาหารที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และสนับสนุนด้วยทักษะการจัดการโครงการชั้นหนึ่งและทักษะด้านการสื่อสารที่ดีเยี่ยม 

ธุรกิจของคุณจะช่วยให้ LR สามารถช่วยเหลือผู้อื่น

ผลกำไรที่เราได้รับจะเป็นเงินทุนสำหรับ Lloyd’s Register Foundation องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเรา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราในแต่ละวัน นั่นคือ การดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?