เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 ความปลอดภัยของสารสนเทศ

รักษาสินทรัพย์สารสนเทศของคุณไว้ให้ปลอดภัย

มาตรฐาน ISO 27001 คือมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสารสนเทศที่ได้รับการยอมรับ โดยมุ่งที่จะช่วยเหลือองค์กรต่างๆ ในการปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อรักษาข้อมูลของตนไว้ให้ปลอดภัย

Servers
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีนี้ เป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องปกป้องข้อมูลขององค์กรของคุณและข้อมูลของลูกค้า การนำระบบจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศ (ISMS) มาปรับใช้และการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าคุณมีกระบวนการและมาตรการควบคุมที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องสินทรัพย์สารสนเทศของคุณและจัดการกับภัยคุกคามต่อองค์กรของคุณจากการโจมตีทางไซเบอร์

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 27001

การปกป้องข้อมูลและชื่อเสียงของคุณ

การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 แสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเห็นว่าคุณมีแนวทางที่เป็นระบบโดยคำนึงถึงความเสี่ยง ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์สารสนเทศของคุณ โดยการนำมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัยของสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมาปรับใช้กับองค์กรของคุณ จะช่วยให้สามารถประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องและผลักดันการดำเนินการที่จำเป็นเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงและภัยคุกคามเหล่านี้ 

ก้าวนำไปหนึ่งก้าวเสมอ

การได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 จะทำให้คุณสามารถระบุถึงกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ เช่น กฎหมายปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (EU GDPR) สิ่งนี้จึงมีผลกระทบเชิงบวกต่อการจัดการความเสี่ยงและหลักธรรมาภิบาลขององค์กร โดยจะแสดงให้ลูกค้าของคุณและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ เห็นว่าคุณมีมาตรการควบคุมและขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อปกป้องข้อมูลของตนโดยป้องกันการเจาะระบบข้อมูล

ความได้เปรียบด้านการแข่งขัน

การรับรองมาตรฐาน ISO 27001 กับ LR จะให้ถ้อยแถลงต่อบุคคลทั่วไปและโดยอิสระเกี่ยวกับความสามารถของคุณ รวมทั้งความได้เปรียบด้านการแข่งขันในการเสนอประมูลและการกำหนดตำแหน่งของคุณในฐานะซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001

หากคุณต้องการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 27001 เราสามารถช่วยเหลือคุณได้ นอกเหนือจากการเป็นผู้นำระดับโลกที่ให้บริการด้านการรับรองระบบจัดการความปลอดภัยของสารสนเทศแล้ว เราสามารถช่วยเหลือคุณในการนำมาตรฐาน ISO 27001 มาปรับใช้โดยผ่านการฝึกอบรมและการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ

ทำไมจึงควรเลือกดำเนินงานกับเรา?

การรับรองที่มีมาตรฐานสูง

เราเป็นองค์กรที่ให้การรับรองรายแรกที่ได้รับการยอมรับจาก สถาบัน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) เมื่อคุณเลือกใช้บริการจาก Lloyd's Register คุณจะได้ดำเนินการกับองค์กรที่มีประสบการณ์สูงและมีความสามารถที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในการตรวจประเมินองค์กรของคุณตามมาตรฐาน ISO 27001

บริการด้านการรับรองระบบของเราครอบคลุมองค์กรใดๆ ในทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม และมอบความมั่นใจให้คุณในความสามารถทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญด้านการตรวจประเมินของเรา

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านไอทีและการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ รวมทั้งมีความรู้ความชำนาญที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เพื่อรับรองถึงการตรวจสอบระบบของคุณได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ

เราจำเป็นต้องประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 27001 ขององค์กรของคุณ แต่เราจะดำเนินการโดยเปิดใจกว้างและตระหนักถึงศักยภาพในแนวความคิดใหม่ๆ ที่ก้าวล้ำ แนวทางที่เน้นการปฏิบัตินี้จะรับรองถึงผลเชิงบวกที่องค์กรของคุณจะได้รับ ทั้งในวันนี้และในระยะยาว

การมีส่วนช่วยเหลือผู้อื่น

ผลกำไรที่เราได้รับจะเป็นเงินทุนสำหรับ Lloyd’s Register Foundation องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเรา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราในแต่ละวัน นั่นคือ การดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?