เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ISO 45001 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปรับปรุงผลการดำเนินงานด้าน OH&S ในที่ทำงาน

มาตรฐาน ISO 45001 ช่วยลดความเสี่ยงและปรับปรุงผลการดำเนินงานของธุรกิจให้ดีขึ้น โดยผ่านสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นและพนักงานมีสุขภาพดีขึ้น

ISO 45001
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

เวทีการค้าระดับโลกที่เติบโตขึ้น ทำให้เกิดความท้าทายใหม่ๆ ในด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่งผลให้มาตรฐานระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OH&S), การใช้เกณฑ์เปรียบเทียบระดับโลก และการยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยในที่ทำงานจึงมีความสำคัญมากขึ้น มาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ. 2018 มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นของตนที่มีต่อความปลอดภัยในที่ทำงานและส่งเสริมชื่อเสียงของธุรกิจต่อลูกค้าและพนักงานบริษัทด้วยเช่นกัน

องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน OHSAS 18001 จะมีเวลาสามปีในการย้ายไปยังมาตรฐานใหม่ ซึ่งแนะนำกรอบงานที่สามารถนำมาใช้ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย ที่จะช่วยปรับปรุงผลการดำเนินงานด้าน OH&S ของคุณอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานใหม่ด้านสุขภาพและความปลอดภัยเป็นโอกาสสำหรับองค์กรต่างๆ ในการปรับระบบจัดการด้าน OH&S ของพวกเขาให้สอดคล้องกับแนวทางเชิงกลยุทธ์ หรือแนะนำการใช้ระบบจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยใหม่ที่มุ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการและผลการดำเนินงานด้าน OH&S

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 45001

สถานที่ทำงานที่ส่งเสริมสุขภาพและปลอดภัยมากขึ้น

มาตรฐาน ISO 45001:2018 มีเป้าหมายที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตที่เกี่ยวกับการทำงานประมาณ 2.78 ล้านคน และจำนวนการบาดเจ็บที่ไม่เสียชีวิตซึ่งเกี่ยวกับงานประมาณ 374 ล้านกรณีที่เกิดขึ้นในแต่ละปี ตามข้อมูลขององค์การแรงงานสากล (International Labour Organization - ILO) เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตระหนักหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย รวมถึงปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตน

การเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงสุด

การจัดการและพัฒนาความเสี่ยงของข้อมูลโดยผ่านกระบวนการจัดการที่เป็นระบบเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพดี ลดเวลาหยุดทำงาน (downtime) เพื่อเพิ่มผลผลิตรายวันให้สูงที่สุดอย่างเหมาะสม

การได้รับการยอมรับในระดับโลก

มาตรฐาน ISO 45001 ได้ยกระดับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กำหนดมาตรฐานใหม่เพื่อทำให้ซัพพลายเออร์มีความได้เปรียบด้านการแข่งขันในเวทีการค้าระดับโลก

การบูรณาการที่ง่ายดาย

มาตรฐาน ISO ในส่วนของสุขภาพและความปลอดภัยนี้สอดคล้องกับ Annex SL - โดยมีโครงสร้างระดับสูงที่คล้ายกับมาตรฐาน ISO 9001:2015 (ระบบการจัดการคุณภาพ) โดยนำเสนอมาตรการควบคุมระบบบริหารจัดการที่ง่ายขึ้น ซึ่งคุณสามารถรวมเข้ากับ 'ระบบจัดการธุรกิจ' ในระดับกว้าง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 45001

มาตรฐาน ISO 45001 เหมาะสำหรับองค์กรทุกขนาด ทุกภาคส่วนธุรกิจ หรือในทุกประเทศ ไม่ว่าคุณจะมีระบบจัดการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอยู่แล้ว และต้องการจะผนวกรวมเข้ากับมาตรฐาน ISO 45001 หรือหากคุณต้องการจะนำระบบนี้มาใช้เป็นครั้งแรก เราก็ตระหนักดีว่าทุกองค์กรและระบบจัดการด้าน OH&S แต่ละระบบมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 30 ปีในการฝึกอบรม, การวิเคราะห์ช่องว่างของระบบ, การตรวจประเมินและการรับรอง เราจะทำงานร่วมกับคุณอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือและบรรลุเป้าหมายได้อย่างดีที่สุด

ทำไมท่านจึงควรเลือกบริการจากเรา ?

ความทุ่มเทในการรับตรวจรับรอง

เราสำรวจทุกปัญหาอย่างละเอียดด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำ เราไม่มองข้ามเรื่องใดๆ และยินดีตอบทุกข้อสงสัยของคุณเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องสำหรับองค์กรของคุณทุกครั้ง

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้ตรวจประเมินของ LR assessors มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ตรง พวกเขาจะพูดภาษาเดียวกันกับคุณและเข้าใจถึงอันตรายในแง่ OH&S ที่เฉพาะเจาะจงของภาคส่วนธุรกิจของคุณ  ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของ LR มีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐาน ISO 45001 และ Martin Cottam ผู้อำนวยการฝ่ายรับรองและคุณภาพทางเทคนิคนั้นเป็นประธานของมาตรฐาน ISO/TC 283 – คณะกรรมการทางเทคนิคของมาตรฐาน ISO ที่ดูแลมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนั้น คุณจึงมั่นใจได้ว่าผู้ตรวจประเมินของเรามีข้อมูลเชิงลึกเกียวกับข้อกำหนดของมาตรฐาน ซึ่งสามารถแบ่งปันกับคุณผ่านกระบวนการตรวจประเมินได้

ธุรกิจของคุณจะช่วยให้ LR สามารถช่วยเหลือผู้อื่น

ผลกำไรที่เราได้รับจะเป็นเงินทุนสำหรับ Lloyd’s Register Foundation องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเรา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราในแต่ละวัน นั่นคือ การดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?