เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การฝึกอบรม ISO 45001

หลักสูตรการฝึกอบรม ISO 45001 ของเราจะช่วยคุณย้ายจาก OHSAS 18001 ไปเป็น ISO 45001 หรือแนะนำให้คุณรู้จักกับมาตรฐานใหม่ รับประโยชน์จากมาตรฐานใหม่และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ OH&S ปัจจุบันผ่านหลักสูตรการย้ายถิ่นฐานการฝึกอบรมผู้สอบบัญชี ISO 45001 หรือหลักสูตรผู้ตรวจประเมินตะกั่ว ISO 45001

การฝึกอบรม ISO 45001

กำลังแสดงผลการค้นหา 7 จาก 7 รายการ
ที่เกี่ยวข้องที่สุด

การปรับเพิ่มทักษะสำหรับผู้ตรวจสอบภายในของระบบการจัดการ OH & S ตามมาตรฐ

เรียนรู้วิธีการตรวจสอบการใช้งานระบบการจัดการของ OH&S โดยคำนึงถึงบริบทขององค์กรความเสี่ยงและโอกาสและการตรวจสอบ


วันที่และสถานที่เรียน

9 พ.ค. 63, บางกอก

การบรรยายสรุป สำหรับการปรับเปลี่ยน สู่ระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 45001

คุณจะได้เรียนรู้ข้อกำหนดที่เพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ระหว่างข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001:2018 กับ ข้อกำหนด OHSAS 18001:2007


วันที่และสถานที่เรียน

2 พ.ค. 63, บางกอก

New Health and Safety Systems Manager

หลักสูตรนี้ดำเนินการผ่านข้อกำหนดของ ISO 45001 โดยมอบทักษะในการพัฒนานโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่สนับสนุนธุรกิจของคุณ


วันที่และสถานที่เรียน

6 - 8 พ.ค. 63, บางกอก

New Health and Safety Systems Manager

การเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001

มีความเข้าใจในความหมาย และผลกระทบของ Annex SL ต่อข้อกำหนดระบบการจัดการมาตรฐานในอนาคต และ ระบบการจัดการในปัจจุปัน ของคุณ


วันที่และสถานที่เรียน

10 พ.ค. 63, บางกอก

การเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับเปลี่ยนจาก OHSAS 18001

ISO 45001 เบื้องต้น

Best Seller

ที่ขายดี

หลักสูตรนี้จะแนะนำประโยชน์ของการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและช่วยให้คุณตีความและใช้ข้อกำหนดของ ISO 45001


วันที่และสถานที่เรียน

3 พ.ค. 63, บางกอก

ISO 45001 เบื้องต้น

การตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018

เพื่อเรียนรู้ข้อกำหนดการตรวจสอบภายในของ EMS และระบบการจัดการ OH & SMS


การตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 14001: 2015 และ ISO 45001: 2018

ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 45001:2018

Best Seller

ที่ขายดี

คุณจะได้เรียนรู้บทบาทของระบบการจัดการและการตรวจสอบภายในที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความเสี่ยงของธุรกิจ


วันที่และสถานที่เรียน

27 - 28 มี.ค. 63, บางกอก

ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 45001:2018

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?