เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

มาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพ

องค์กรต่างๆ กว่า 1 ล้านแห่งทั่วโลกได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้ว ทำให้มาตรฐานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการเขียนประวัติของธุรกิจ

Spirit Level
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ภาพรวม

การได้รับการตรวจรับรองจาก Lloyd’s Register (LR) จะแสดงให้เห็นว่าระบบบริหารจัดการคุณภาพ (QMS) ของคุณเป็นไปตามแนวทางที่ดีเยี่ยมและได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งมุ่งเน้นที่การปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่องและัดการความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณ

ประโยชน์ที่ได้รับจากมาตรฐาน ISO 9001

ลูกค้าที่พึงพอใจ

การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ออกแบบมาเพื่อองค์กรทุกขนาดและทุกภาคส่วนธุรกิจ โดยช่วยให้คุณสามารถแสดงให้เห็นว่าคุณมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยผ่านคุณภาพและการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ

ในหลายกรณี การตรวจรับรองมาตรฐาน ISO 9001 โดยองค์กรตรวจสอบอิสระภายนอก ถือเป็นข้อกำหนดในการค้า และด้วยการเป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกของเรา การรับรองจาก LR สามารถให้ความได้เปรียบด้านการแข่งขันได้ ในกรณีที่การรับรองนั้นไม่ใช้ข้อผูกพันตามสัญญา ก็จะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มั่นคงภายในห่วงโซ่อุปทานของคุณ

กระบวนการที่ลดขั้นตอนลง

โดยการปฏิบัติตามหลักการว่าด้วยวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดซึ่งระบุไว้ในมาตรฐาน ISO 9001 การรับรองจะช่วยพัฒนาแนวทางที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในการจัดการความเสี่ยง และความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกขององค์กรของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อประสิทธิผลและผลการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ

การบูรณาการที่ง่ายดาย

มาตรฐาน ISO 9001 ปฏิบัติตาม Annex SL หรือโครงสร้างในระดับสูงที่ใช้โดยมาตรฐาน ISO ใหม่ๆ หรือที่มีการปรับปรุงแก้ไขทั้งหมด ซึ่งช่วยให้สามารถบูรณาการระบบควบคุมด้านการบริหารจัดการให้เป็น "ระบบบริหารธุรกิจ" หนึ่งเดียวได้ง่ายขึ้น ช่วยลดความซ้ำซ้อนทั้งในแง่ต้นทุนและการดำเนินการ

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 9001

LR ได้สร้างกลุ่มการบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ เรามีความเชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติตามระบบบริหารจัดการ รวมถึงการฝึกอบรม, การบริหารช่องว่างของระบบ และ การตรวจรับรอง เราสำรวจทุกปัญหาอย่างละเอียดด้วยการวิเคราะห์ที่แม่นยำ และไม่มองข้ามเรื่องใดๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องสำหรับองค์กรของคุณ 

เพราะเหตุใดจึงควรเลือกใช้บริการจากเรา

สถาบันการรับรอง

LR เป็นองค์กรตรวจสอบอิสระแห่งแรกที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) นั่นหมายถึง คุณสามารถเชื่อมั่นในประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นมืออาชีพของเราในการดำเนินการตรวจประเมินองค์กรของคุณ

ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค

ผู้ตรวจประเมินของเราเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ เพื่อรับรองถึงการตรวจสอบระบบของคุณได้อย่างดีเยี่ยมและมีประสิทธิภาพ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและธุรกิจของคุณไปพร้อมๆ กัน

ธุรกิจของคุณจะช่วยให้ LR สามารถช่วยเหลือผู้อื่น

ผลกำไรที่เราได้รับจะเป็นเงินทุนสำหรับ Lloyd’s Register Foundation องค์กรการกุศลที่สนับสนุนการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม การให้ความรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคคลทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆ ของเรา ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราสามารถทำตามจุดประสงค์ที่ขับเคลื่อนองค์กรของเราในแต่ละวัน นั่นคือ การดำเนินการร่วมกันเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น

หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?