เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

หลักสูตรฝึกอบรม ISO 9001

หากคุณเพิ่งเริ่มต้นการเดินทางสู่ระบบการจัดการคุณภาพของคุณต้องการที่จะปรับปรุงสิ่งที่คุณมีให้ความสำคัญกับลักษณะเฉพาะของระบบการจัดการของคุณหรือคุณเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่มีประสบการณ์ที่ต้องการได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ Lloyd's Register (LR) หลักสูตรเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของคุณ

การฝึกอบรม ISO 9001

  • ที่เลือก

กำลังแสดงผลการค้นหา 1-10 จาก 11 รายการ
ที่เกี่ยวข้องที่สุด

ผู้ตรวจประเมิน / หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน ระบบ QMS

คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำนิยามสำคัญๆ ที่จะช่วยให้คุณแปลความหมาย และตรวจประเมินข้อกำหนด ISO 9001


Process Mapping and Improvement

หลักสูตรหนึ่งวันนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของกระบวนการขอบเขตมาตรการที่เป็นไปได้เทคนิคและคำศัพท์


Process Mapping and Improvement

แนวทางการบริหารความพึงพอใจของลูกค้า

หลักสูตรนี้เป็นแนวทางมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของลูกค้า


การตรวจสอบระบบคุณภาพที่สถานที่ของผู้ผลิต

Best Seller

ที่ขายดี

ช่วยให้คุณดำเนินการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับคู่มือผู้จำหน่าย (Supplier Manual) หรือข้อกำหนดที่ตกลงร่วมกัน


การวิเคราะห์หาสาเหตุและมาตรการแก้ไข

มีความเข้าใจในการปรับปรุงกระบวนการโดยใช้การดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้จัดการระบบคุณภาพคนใหม่

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001 และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้จัดการระบบคุณภาพ


ผู้จัดการระบบคุณภาพคนใหม่

Introduction to Integrated Management Systems

หลักสูตรนี้จะพิจารณาองค์ประกอบทั่วไปของ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 สำหรับบุคคลที่พิจารณาการรวมระบบสองระบบหรือมากกว่านั้น


Introduction to Integrated Management Systems

Internal QMS Auditor

การเข้าร่วมหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในสองวันนี้ช่วยให้คุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตรวจสอบภายในตามข้อกำหนด ISO 9001: 2015


Internal QMS Auditor

Integrated Management System Auditor

หลักสูตรการฝึกอบรมสามวันนี้ช่วยให้สามารถดำเนินการตรวจสอบแบบหลายสาขาของระบบการจัดการของคุณซึ่งสอดคล้องกับ ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001


Integrated Management System Auditor

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?