เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว

Lloyd’s Register คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องตลอดเวลา

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดประสงค์อะไร

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา รวมทั้งสิทธิของคุณที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Lloyd's Register คือใคร

“Lloyd’s Register” หมายถึง กลุ่มบริษัทรดับสากลที่เป็นของ Lloyd’s Register Group Limited (บริษัทของสหราชอาณาจักร หมายเลข 08126909 ) ซึ่งเป็นของมูลนิธิ Lloyd’s Register Foundation (องค์กรสาธารณกุศลของสหราชอาณาจักร หมายเลข 1145988 และบริษัทของสหราชอาณาจักร หมายเลข 07905861)

วิธีการติดต่อ Lloyd’s Register

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ของเรา ดังนี้

  • ทางอีเมล: dataprotection@lr.org,
  • ทางไปรษณีย์: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK หรือ
  • ทางโทรศัพท์: +44 20 7423 1724
Lloyd’s Register รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

Lloyd’s Register รวบรวมแต่เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อพื้นฐาน รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบ) และใช้วิธีการดังต่อไปนี้เท่านั้น

  • ข้อมูลที่คุณแจ้งด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร, ผ่านทางโทรศัพท์, ที่งานกิจกรรมของเรา หรือผ่านวิธีการอื่นๆ หรือ
  • ข้อมูลที่คุณได้รับจากการติดต่อกับเว็บไซต์ของเราและ/หรือบริการของเรา

เราจะไม่ร้องขอ หรือตั้งใจที่จะเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวคุณ

เพราะเหตุใด Lloyd’s Register จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Lloyd’s Register จำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อตอบคำขอหรือคำถามของคุณที่ส่งมาถึงเรา และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา (เช่น จดหมายข่าว ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา คำเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น การวิจัยการตลาด ฯลฯ) ซึ่งคุณได้ให้คำยินยอมที่จะรับหรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Lloyd’s Register ที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์ต่อคุณ เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด

Lloyd’s Register เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณผ่านทางคุกกี้ เราทำเช่นนี้เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งและมอบประสบการณ์ใช้งานที่เป็นส่วนตัวให้แก่คุณ และเพื่อปรับปรุงเนื้อหา การจัดหน้า และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา โดยดำเนินการร่วมกับข้อมูลและการใช้งานของผู้ใช้อื่น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ ของเรา

จะมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

Lloyd’s Register จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยโดยดำเนินมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลใดนอกกลุ่มของเรา หรือไม่เปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ นอกสหราชอาณาจักรและ/หรือสหภาพยุโรป เว้นแต่และภายใต้ขอบเขตสองข้อดังนี้คือ (1) จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว และ (2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการปกป้องที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะยังคงได้รับการรักษาและนำไปใช้โดยสอดคล้องกับประกาศแจ้งฉบับนี้และเป็นไปตามข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (EU 2016/679)

เราใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานสำหรับเว็บไซต์ของเรา เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ และฟังก์ชันการสอบถาม รวมถึงผู้ให้บริการบางส่วนเหล่านี้ที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่พวกเขาจัดหาให้เรา เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการดังกล่าวก็ปฏิบัติตามประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ด้วยเช่นกัน

Lloyd’s Register เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

Lloyd's Register จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่นานกว่าระยะเวลาที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายได้กำหนดให้เก็บรักษาไว้นานกว่านั้น

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายหลายประการที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งได้แก่

  • สิทธิ์ในการเข้าถึงและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
  • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิ์ในการจำกัดหรือโต้แย้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Lloyd’s Register
  • สิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอมของคุณที่ให้เราประมวลผลข้อมูลของคุณโดยคุณสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ (รวมถึงสิทธิ์ในการไม่เข้าร่วมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกจากการสื่อสารของเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งฉบับนี้ หรือโดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกในอีเมลที่คุณได้รับจากเรา)

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ ของคุณ สำหรับสิทธิ์ใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการ เราจะตอบสนองภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอของคุณ เว้นแต่คำขอนั้นซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งในกรณีนี้เราจะตอบสนองภายในสามเดือน

มีการรวบรวมข้อมูลอย่างไรในส่วนของผู้เยี่ยมชมสำนักงานของ Lloyd’s Register

เมื่อคุณเยี่ยมชมสำนักงานของเราแห่งใดแห่งหนึ่ง เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ (ตามที่ระบุข้างต้นในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) เพื่อจุดประสงค์ในการดูแลรักษาเว็บไซต์ให้มั่นคงและปลอดภัยเท่านั้น คุณอาจได้รับการขอให้ลงชื่อเข้าใช้และลงชื่อออกเมื่อคุณเยี่ยมชมสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา และคุณอาจได้รับบัตรผ่านในฐานะแขกที่มาเยี่ยมชมซึ่งคุณต้องสวมติดตัวในระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ หากมีกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่ติดตั้งไว้ในสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่เท่านั้น

คุณจะยื่นข้อร้องเรียนได้อย่างไร

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Lloyd’s Register โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ของ Lloyd’s Register ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับ Lloyd’s Register หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานคณะกรรมาธิการสารสนเทศของสหราชอาณาจักร (UK Information Commissioner) (หากต้องการยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งข้อกังวล โปรดไปที่: https://ico.org.uk/concerns)

Lloyd’s Register มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวหรือไม่

Lloyd’s Register อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณควรตรวจสอบประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบเนื้อหาล่าสุดของประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในทุกครั้งที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ. 2018

 

ต้องการติดต่อกับเราหรือไม่?

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?