เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว

Lloyd’s Register คำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเคร่งครัด และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการปกป้องตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้

ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้คำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในระหว่างที่คุณติดต่อกับเรา รวมทั้งสิทธิของคุณที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Lloyd's Register คือใคร

“Lloyd’s Register” หรือ "LR" หมายถึง กลุ่มบริษัทระดับสากลที่เป็นของ Lloyd’s Register Group Limited (บริษัทของสหราชอาณาจักร หมายเลข 08126909 ) ซึ่งเป็นของมูลนิธิ Lloyd’s Register Foundation (องค์กรสาธารณกุศลของสหราชอาณาจักร หมายเลข 1145988 และบริษัทของสหราชอาณาจักร หมายเลข 07905861) รวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะ Lloyd's Register EMEA, Lloyds Register Asia, Lloyd's Register Group Services Limited, Lloyd's Register Americas Inc., Lloyd's Register Inspection Limited, Lloyd's Register Quality Assurance Limited ซึ่งครอบคลุมบริการการดําเนินงานหลักภายในกลุ่ม LR หรือบริการระดับมืออาชีพผ่านการดําเนินธุรกิจของ LR

LR รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดบ้าง

LR รวบรวมแต่เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์สายตรงที่ทำงาน ชื่อบริษัทนายจ้าง/สถาบันที่คุณทำงานอยู่ และข้อมูลพื้นฐานในการติดต่อคุณ รวมทั้งข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะแจ้งให้เราทราบ) และดำเนินการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้เท่านั้น

 • ข้อมูลที่คุณแจ้งด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร, ผ่านทางโทรศัพท์, ที่งานกิจกรรมของเรา หรือผ่านวิธีการอื่นๆ หรือ
 • ข้อมูลที่เราได้รับจากการที่คุณติดต่อกับเว็บไซต์ของเรา บริการ และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลที่ LR ใช้งาน
 • LR ได้รับรายละเอียดการติดต่อผ่านบุคคลภายนอกที่ระบุ

เราจะไม่ร้องขอและตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับตัวคุณ เพื่อจุดประสงค์ในการตอบคำถามทั่วไป การโต้ตอบทางจดหมาย การจัดการความสัมพันธ์ หรือด้านการตลาด

สําหรับบริการ BOPAS ทาง LR จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ (ส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับการทำงาน) ดังนี้

 • ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ผ่านทางเว็บไซต์ BOPAS และแบบฟอร์มใบสมัครที่กำหนดสำหรับการใช้บริการนี้ รวมทั้งการติดต่ออื่นๆ ดังระบุข้างต้น

สําหรับบริการฝึกอบรมสำหรับลูกค้า (Client Training Services) ทาง LR จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณ (เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และรายละเอียดการติดต่อ (ส่วนตัวหรือที่เกี่ยวกับการทำงาน) การเลือกหลักสูตร การเข้ารับการอบรม การสำเร็จหลักสูตร ดังนี้

 • ข้อมูลที่คุณแจ้งไว้ผ่านทางพอร์ทัลหลักสูตรที่กำหนดและการติดต่ออื่นๆ ดังระบุข้างต้น

เพื่อจุดประสงค์ด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ LR ใช้ประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของตนในการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อรักษาและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีอยู่และความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องขอวเรากับคุณ รวมถึงองค์กรของคุณ ซึ่งอาจรวมถึงการติดต่อคุณเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับบริการของเรา การวิจัย/การสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในปัจจุบัน

LR จะไม่ส่งข้อมูลการตลาดผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปให้คุณ เว้นแต่คุณได้ระบุไว้ว่ายอมรับและต้องการจะรับข้อมูลทางการตลาดจากเรา ระบบการตลาดของเราช่วยให้คุณสามารถกําหนดค่าที่เลือกใช้ (preference) ของคุณและเลือกยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดได้ตลอดเวลา

รายละเอียดส่วนบุคคลสําหรับกิจกรรมทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง: เมื่อคุณเข้าร่วมในบริการต่างๆ ที่ธุรกิจของ LR จัดหาให้ คุณอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพิ่มเติม โดยสอดคล้องกับข้อกำหนดของบริการนั้น ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการรับรองระบบ และข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแลแห่งชาติ ในประเทศที่ LR เข้าไปดำเนินธุรกิจ รายละเอียดของขอบเขตการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล สามารถดูได้ที่ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของธุรกิจ (Business Privacy Notice) ที่มีเผยแพร่ออนไลน์ ลิงก์ไปยังประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวของธุรกิจ จะได้รับการระบุไว้บนแบบฟอร์มและจดหมายโต้ตอบที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์นั้น

ถ้าเป็นแขกที่มาเยือนสำนักงาน LR ล่ะ

เมื่อคุณมาเยือนสำนักงานของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณเท่านั้น (ตามที่ระบุข้างต้นในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) เพื่อจุดประสงค์ในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยของสถานที่เท่านั้น เมื่อคุณมาเยี่ยมชมสำนักงานของเรา คุณอาจได้รับการขอให้ลงชื่อเข้าสถานที่และลงชื่อออก และคุณอาจได้รับบัตรผ่านในฐานะแขกที่มาเยือน ซึ่งคุณต้องสวมติดตัวไว้ในระหว่างการเยี่ยมชมของคุณ หากมีการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้ในสำนักงานแห่งใดแห่งหนึ่งของเรา ข้อมูลที่ได้จากกล้องวงจรปิดจะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภัยของสถานที่เท่านั้น

เพราะเหตุใด LR จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

LR จำเป็นต้องทราบข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อตอบคำขอที่คุณส่งมาถึงเรา (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเรา) และเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของเรา (เช่น จดหมายข่าว ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของเรา คำเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรม การสำรวจความคิดเห็น การวิจัยการตลาด ฯลฯ) ซึ่งคุณได้ให้ความยินยอมที่จะรับ (โดยกาเลือกช่องที่ระบุไว้เช่นนั้น) หรือเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ LR ที่เราเชื่อว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อคุณ และ/หรือคุณได้รับอยู่ในปัจจุบันภายใต้ประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา

ข้อมูลที่รวบรวมได้ผ่านการติดต่อกับเราทางโทรศัพท์ อีเมล และแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล (เช่น แพลตฟอร์ม LinkedIn, Go-To Webinar) สามารถจะนำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อลูกค้ามุ่งหวัง การจัดการความสัมพันธ์ และการตอบคำถามหรือคำขอทั่วไปที่เกี่ยวกับสินค้า/บริการ

เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นใด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

LR รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยคุณผ่านทางคุกกี้ เราทำเช่นนี้เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งและมอบประสบการณ์ใช้งานที่เป็นส่วนตัวให้แก่คุณ และเพื่อปรับปรุงเนื้อหา การจัดหน้า และประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา โดยดำเนินการร่วมกับข้อมูลและการใช้งานของผู้ใช้อื่น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ ของเรา

จะมีการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

LR จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้อย่างปลอดภัยโดยดำเนินมาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่เหมาะสม และไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลใดนอกกลุ่มของเรา หรือไม่เปิดเผยต่อบุคคลหรือองค์กรใดๆ นอกสหราชอาณาจักรและ/หรือสหภาพยุโรป เว้นแต่และภายใต้ขอบเขตสองข้อดังนี้คือ (1) จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัว และ (2) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะยังคงได้รับการรักษาและนำไปใช้โดยสอดคล้องกับประกาศแจ้งฉบับนี้และเป็นไปตามข้อบังคับในการปกป้องข้อมูลโดยทั่วไปของสหภาพยุโรป (EU 2016/679)

เราใช้บริการจากผู้ให้บริการที่ปฏิบัติงานสำหรับเว็บไซต์ต่างๆ ของเรา เช่น การโฮสต์เว็บไซต์ และฟังก์ชันการสอบถาม รวมถึงฐานข้อมูลการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (SalesForce และ Pardot) ที่ LR ได้จัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบดังกล่าว ผู้ให้บริการเหล่านี้บางรายจะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการต่างๆ ที่พวกเขาจัดหาให้แก่ LR เช่น สำหรับบริการฝึกอบรมสำหรับลูกค้า (Client Training Services) ผ่านทางสภาพแวดล้อม iLearning ที่ Seertech จัดหาให้ เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการดังกล่าวก็ปฏิบัติตามประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ด้วยเช่นกัน

LR เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

LR จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินระยะเวลาที่จำเป็นตามสมควรเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่กฎหมายได้กำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้นานกว่านั้น ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการกำหนดไว้ตามลักษณะการติดต่อระหว่างคุณกับ LR, คำขอของคุณ และข้อกำหนดการให้บริการอย่างต่อเนื่องผ่านธุรกิจของเรา คุณสามารถแจ้งความประสงค์ของคุณให้ LR ทราบได้ทุกเมื่อหากไม่ต้องการให้เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยการเลือกตัวเลือกใน Preference Centre หรือคลิกลิงก์ในการติดต่อสื่อสารด้านการตลาด

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างไรบ้าง

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายหลายประการที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งได้แก่

 • สิทธิ์ในการเข้าถึงและคัดลอกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการจำกัดหรือโต้แย้งมิให้ LR ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 • สิทธิ์ในการเพิกถอนคำยินยอมของคุณที่ให้เราดำเนินการกับข้อมูลของคุณโดยคุณสามารถเพิกถอนได้ทุกเมื่อ (รวมถึงสิทธิ์ในการไม่เข้าร่วมหรือยกเลิกการเป็นสมาชิกจากการติดต่อสื่อสารของเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะโดยการติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในประกาศแจ้งฉบับนี้ หรือโดยการคลิกลิงก์ยกเลิกการเป็นสมาชิกในอีเมลที่คุณได้รับจากเรา)

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายใดๆ ของคุณ สำหรับสิทธิ์ใดๆ ที่คุณได้ดำเนินการ เราจะตอบสนองภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอของคุณ เว้นแต่คำขอนั้นซับซ้อนหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งในกรณีนี้เราจะตอบสนองภายในสามเดือน

วิธีการติดต่อ LR

หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ของเรา ดังนี้

 • ทางอีเมล: dataprotection@lr.org,
 • ทางไปรษณีย์: Data Protection Officer, Lloyd’s Register, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS หรือ
 • ทางโทรศัพท์: +44 020 7423 1724

คุณจะยื่นข้อร้องเรียนได้อย่างไร

หากคุณมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย LR โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer) ของ LR ตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น

คุณมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการยื่นข้อร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล สำหรับ LR หน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องคือสำนักงานคณะกรรมาธิการสารสนเทศของสหราชอาณาจักร (UK Information Commissioner) (หากต้องการยื่นข้อร้องเรียนหรือแจ้งข้อกังวล โปรดไปที่: https://ico.org.uk/concerns/)

LR มีการแก้ไขปรับปรุงประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวหรือไม่

LR อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยไม่แจ้งให้คุณทราบ คุณควรตรวจสอบประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบเนื้อหาล่าสุดของประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในทุกครั้งที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ประกาศแจ้งความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการแก้ไขปรับปรุงล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2021

ต้องการติดต่อกับเราหรือไม่?

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?