เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

CQI-15: การประเมินระบบการเชื่อมโลหะ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

ระบุข้อกำหนดสำหรับผู้จัดจำหน่ายงานเชื่อมโลหะแก่ OEM ยานยนต์ เป็นความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และลูกค้าชั้นที่ 1 เพื่อสร้างความต้องการขั้นตอนทั่วไปสำหรับโรงงานเชื่อมโลหะ ความต้องการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเคลือบผิวสำหรับลูกค้า OEM มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการเชื่อมโลหะในการใช้งานยานยนต์

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการงานเชื่อมโลหะ (Welding System) และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานเชื่อมโลหะ (Welding System)

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • กระบวนการประเมินผลและการประยุกต์ใช้วิธีการกระบวนการในการตรวจสอบ (process approach to auditing) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATF 16949: 2019

  • การประเมินแต่ละครั้งจะรวมถึงการทบทวนระบบขององค์กรโดยใช้ CQI

  • การตรวจสอบงานที่ต่อเนื่อง (Job Audits)

 • คุณสมบัติของผู้ประเมิน

 • ตารางกระบวนการมีความเฉพาะเจาะจงกับกระบวนการเชื่อมโลหะ:
  Process Tables of the CQI-15 Welding System Assessment

  Process Table A : Arc welding

  Process Table B : Resistance welding

  Process Table C : Laser welding

  Process Table D : Solid state welding

คุณจำเป็นต้องมี …

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการงานเชื่อมโลหะ (Welding System)

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

แบบฝึกหัดในชั้น

มีการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และการร่วมเข้าตรวจหน้างานในสถานที่จริง (ในกรณี in-house training) เพื่อฝึกทักษะในการทำ Job Audit จริง

การประเมินผล

การมีส่วนเข้าร่วมกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และผลการตรวจหน้างานในสถานที่จริง (ในกรณี in-house training)

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?