เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

วัตถุประสงค์

กระบวนการพิเศษ CQI-15: การประเมินระบบงานเชื่อมโลหะ (Welding System) ระบุข้อกำหนดสำหรับผู้จัดจำหน่ายงานเชื่อมโลหะแก่ OEM ยานยนต์ เป็นความพยายามร่วมกันของลูกค้า OEM และลูกค้าชั้นที่ 1 เพื่อสร้างความต้องการขั้นตอนทั่วไปสำหรับโรงงานเชื่อมโลหะ   ความต้องการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมเคลือบผิวสำหรับลูกค้า OEM  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของข้อบกพร่องจากกระบวนการเชื่อมโลหะในการใช้งานยานยนต์

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

การสัมมนาครั้งนี้เหมาะสำหรับผู้ทำหน้าที่ในการควบคุมกระบวนการงานเชื่อมโลหะ (Welding System) และบุคลากรในกิจกรรมการตรวจสอบวัดและทดสอบภายในองค์กรรวมทั้งผู้ตรวจสอบภายในที่ต้องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการงานเชื่อมโลหะ (Welding System)

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • กระบวนการประเมินผลและการประยุกต์ใช้วิธีการกระบวนการในการตรวจสอบ (process approach to auditing) ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ IATF 16949: 2019

  • การประเมินแต่ละครั้งจะรวมถึงการทบทวนระบบขององค์กรโดยใช้ WSA
  • Section 1 - Weld System Process Assessment
  • Section 2 - Documentation
  • Section 3 - Preplanning / Quality Documentation
  • Section 4 - Production Monitoring / Documentation
  • Section 5 - Rework or Scrap Procedures and Reports
  • การตรวจสอบงานที่ต่อเนื่อง (Job Audits)
 • คุณสมบัติของผู้ประเมิน

 • ตารางกระบวนการมีความเฉพาะเจาะจงกับกระบวนการเชื่อมโลหะ:
  Process Tables of the CQI-15 Welding System Assessment

  Gas Metal Arc Welding : Friction Welding  [Does not include Friction Stir Welding]

  Laser Welding : Induction/High Frequency Tube Welding

  Drawn Arc Welding : Fastener Projection Welding

  Resistance Welding : Magnetically Impelled Arc Butt (MIAB) Welding

คุณจำเป็นต้องมี …

ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้หรือประสบการณ์พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการงานเชื่อมโลหะ (Welding System)

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

แบบฝึกหัดในชั้น

มีการแบ่งกลุ่มทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน และการร่วมเข้าตรวจหน้างานในสถานที่จริง (ในกรณี 2-days in-house training)  เพื่อฝึกทักษะในการทำ Job Audit จริง

Face To Face

Delivered by one of our expert trainers who facilitate participation and discussion.

17 เม.ย. 2563

บางกอก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?