เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

  • คณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการทราบความแตกต่างระหว่างประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  • ผู้ที่ต้องการทราบแนวทางการประเมินของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม

คุณจะได้เรียนรู้ …

  • ข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 14001:2015 ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงและโอกาส
  • ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  • หลักการของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
  • ความแตกต่างของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
  • วิธีการและเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการประเมิน

คุณจำเป็นต้องมี …

  • ความเข้าใจของระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในระดับหนึ่ง

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

  • Internal EMS Auditor
  • See our Business Improvement courses

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?