เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องเรียนหลักสูตรนี้หาก...

คุณต้องการดำเนินการตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการของคุณซึ่งสอดคล้องกับ ISO 9001, ISO 14001 และ / หรือ ISO 45001

คุณสามารถที่จะ...

  • อธิบายข้อกำหนดระบบการจัดการทั่วไปที่กำหนดไว้ใน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001
  • ระบุข้อกำหนดเหล่านั้นใน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 45001 ซึ่งไม่เหมือนใคร
  • วางแผนดำเนินการและรายงานการตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการของคุณ

คุณควรจะมีความรู้พื้นฐานของ …

  • ผ่านหลักสูตรความการตีความข้อกำหนด LR ISO 9001: 2015
  • ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบภายในของ LR อย่างน้อยหนึ่งในระบบการจัดการดังต่อไปนี้: คุณภาพ, สิ่งแวดล้อม หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ประสบการณ์การตรวจติดตามภายในอย่างน้อย 25 ชั่วโมง

การพัฒนาในอนาคตของคุณ ...

  • ผู้ตรวจติดตาม/ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินของระบบ QMS
  • ผู้ตรวจติดตาม/ หัวหน้าผู้ตรวจประเมินของระบบ EMS
  • ผู้ตรวจสอบ / หัวหน้าผู้ตรวจประเมินของระบบการจัดการของ OH&S

ระยะเวลาของหลักสูตร

3 วัน

ไม่มีวันที่สำหรับหลักสูตรนี้ในขณะนี้ ติดต่อกับทีมงานของเราเพื่อขอจองในวันถัดไป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?