เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

  • คุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS)
  • องค์กรของคุณต้องปฏิบัติตาม ISO / IEC 27001

คุณจะได้เรียนรู้ …

  • ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ ISMS
  • วัตถุประสงค์และประเด็นหลักของมาตรฐาน ISO / IEC 27001 และ ISO / IEC 27002
  • กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ, การดำเนินงาน, การติดตามตรวจสอบ, การทบทวนและปรับปรุง ISMS
  • เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูล
  • ข้อกำหนดที่จำเป็นสำหรับการรับรองมาตรฐาน ISO / IEC 27001

คุณควรจะมีความรู้พื้นฐานของ …

มีคุ้นเคยกับประเภทของข้อมูลที่องค์กรของคุณจัดเก็บและวิธีการที่ใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนี้

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

  • ผู้ตรวจติดตามภายในของระบบ ISO 27001
  • ผู้ตรวจสอบระบบการจัดการ / หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 27001
  • ดูหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจอื่นๆของเรา

ระยะเวลาของหลักสูตร

หนึ่งวัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?