เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

Introduction to the 9100:2016 Series.

ติดต่อเราเกี่ยวกับการฝึกอบรม

Introduction

This one-day course is designed to give you a detailed understanding of the purpose and objectives of the International Aerospace Quality Group (IAQG), the format, scope, structure of the AS 9100:2016 Series and the approaches which underpin them.

Who should attend?

Individuals working within aerospace, space and defence industries who want to learn about the 9100:2016 Series.

What will you learn?

  • The purpose and objectives of the International Aerospace Quality Group
  • The format, scope, structure and content of the 9100:2016 Series of standards
  • The approaches that underpin the 9100:2016 Series standards including context of the organisation, the process approach, PDCA cycle and risk-based thinking
  • Quality Management Principles and how these relate to the content of the 9100:2016 Series
  • High-level requirements in the 9100:2016 Series and how to conform.

What do you need to prepare?

No previous training required, however it is recommended to have a basic understanding of the scope, structure and content of the applicable Standard (manufacturing, repair or distributor), prior to attending the training course.

What's included?

  • 6.5 CPD hours
  • Training course materials
  • Lunch and refreshments for public attendees only
  • Certificate of attendance.

Course length

One day.

ติดต่อเราเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?