เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การบรรยายสรุป สำหรับการปรับเปลี่ยน สู่ระบบการจัดการมาตรฐาน ISO 45001.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

  • มีหน้าที่รับผิดชอบ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • เป็นเจ้าของกิจการ หรือ รับผิดชอบการดำเนินงานในองค์กร
  • เป็นผู้ตรวจติดตามภายในของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  • ผู้ที่สนใจ และต้องการที่จะเข้าใจขอบเขตและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่นำมาใช้ของ ระบบมาตรฐาน ISO 45001: 2018 ซึ่งจะใช้แทน OHSAS 18001: 2007 ในอนาคต
  • เป็น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยในองค์กร

คุณจะได้เรียนรู้ …

  • อะไรคือ Annex SL? ความหมาย และ ผลกระทบของ Annex SL ในการกำหนดโครงสร้างของระบบการจัดการมาตรฐาน
  • ข้อกำหนดที่เพิ่มเติม และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ระหว่างข้อกำหนดระบบมาตรฐาน ISO 45001: 2016 กับ ข้อกำหนด OHSAS 18001: 2007
  • ระยะเวลา ที่มีผลบังคับใช้ และแนวทางการ ปรับเปลี่ยนจากระบบ OHSAS ไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO 45001

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

  • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบการจัดการ OHSAS 18001: 2007 ในปัจจุบัน
  • เตรียมความพร้อมในการบูรณาการระบบการจัดการ OHSAS ไปสู่ระบบมาตรฐาน ISO 45001: 2018

ความยาวของหลักสูตร

1 วัน

ไม่มีวันที่สำหรับหลักสูตรนี้ในขณะนี้ ติดต่อกับทีมงานของเราเพื่อขอจองในวันถัดไป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?