เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

 • คุณต้องการความเข้าใจในข้อกำหนดที่สำคัญของระบบการจัดการพลังงาน

 • คุณดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ทางธุรกิจของการใช้ระบบการจัดการพลังงาน
 • ที่มาของ ISO 50001
 • ข้อกำหนดที่สำคัญของระบบการจัดการพลังงาน
 • คำจำกัดความที่จำเป็นเพื่อช่วยตีความข้อกำหนด ISO 50001
 • ความคล้ายคลึงกันของ ISO 50001 กับข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ควรมีก่อนการอบรม

ไม่จำเป็น

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน ISO 50001

 • หลักสูตรผู้ตรวจสอบระบบ ISO 50001 / หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบระบบ (รับรองโดย CQI IRCA)

 • หลักสูตร ISO 50001 Essentials สำหรับทีมพลังงาน

 • หลักสูตรหลักการจัดการพลังงาน

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

ไม่มีวันที่สำหรับหลักสูตรนี้ในขณะนี้ ติดต่อกับทีมงานของเราเพื่อขอจองในวันถัดไป

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?