เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม
จองตอนนี้ ดูวันที่และสถานที่

ประเภทของหลักสูตร

คุณต้องการหลักสูตรนี้หาก ...

 • คุณต้องการความเข้าใจในข้อกำหนดที่สำคัญของระบบการจัดการพลังงาน

 • คุณดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการพลังงานภายในองค์กร

คุณจะได้เรียนรู้ …

 • วัตถุประสงค์และผลประโยชน์ทางธุรกิจของการใช้ระบบการจัดการพลังงาน
 • ที่มาของ ISO 50001
 • ข้อกำหนดที่สำคัญของระบบการจัดการพลังงาน
 • คำจำกัดความที่จำเป็นเพื่อช่วยตีความข้อกำหนด ISO 50001
 • ความคล้ายคลึงกันของ ISO 50001 กับข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

คุณสมบัติเบื้องต้นที่ควรมีก่อนการอบรม

ไม่จำเป็น

การพัฒนาในอนาคตของคุณ

 • หลักสูตรผู้ตรวจสอบภายใน ISO 50001

 • หลักสูตรผู้ตรวจสอบระบบ ISO 50001 / หัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบระบบ (รับรองโดย CQI IRCA)

 • หลักสูตร ISO 50001 Essentials สำหรับทีมพลังงาน

 • หลักสูตรหลักการจัดการพลังงาน

ระยะเวลาของหลักสูตร

1 วัน

Face To Face

Delivered by one of our expert trainers who facilitate participation and discussion.

24 มี.ค. 2563

บางกอก

27 พ.ค. 2563

บางกอก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?