เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

ระบบการจัดการของ OH&S

New Health and Safety Systems Manager.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ...

 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการทำงานให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
 • ผู้ที่ต้องการดำเนินและปรับปรุงระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
 • ผู้ที่เข้ามารับผิดชอบการเป็นผู้จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วย …

 • วิธีการในการปฏิบัติงานเป็นผู้จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและจัดการระบบอย่างมีประสิทธิผล
 • ข้อกำหนดของ ISO 45001 และการเชื่อมต่อกันของข้อกำหนดต่างๆ เป็นระบบที่แข็งแรง
 • ความจำเป็นในการทำเอกสารของระบบ, กระบวนการและวิธีการพื้นฐาน
 • การจัดทำนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
 • การวางแผนและจัดการกิจกรรมการตรวจติดตามภายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • วิธีการกำจัดสาเหตุของปัญหาผ่านการปฏิบัติการแก้ไขอย่างมีประสิทธิผล
 • การพัฒนากระบวนการทบทวนระบบการจัดการอย่างเหมาะสมและดำเนินการตามกระบวนการเพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 • สิ่งที่ต้องเจอในการตรวจประเมินโดยหน่วยงานผู้ตรวจจากภายนอก เพื่อขอการรับรอง

สิ่งที่จำเป็นต้องรู้ …

 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์หรือฝึกอบรม ISO 45001 มาก่อน

การเรียนรู้ในหัวข้ออื่นๆ ต่อไป

 • ISO 45001 Internal Auditor
 • OH&SMS Auditor / Lead Auditor
 • ดูเพิ่มเติมได้จากหลักสูตรการพัฒนาธุรกิจของเรา

ระยะเวลาของหลักสูตร

3 วัน

วันที่และสถานที่เรียน

28 - 30 ม.ค. 2563

บางกอก

6 - 8 พ.ค. 2563

บางกอก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?