เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

มาตรฐาน ISO 9001 ระบบบริหารจัดการคุณภาพ

แนวทาง QMS เพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน.

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

คุณต้องการหลักสูตรนี้ ถ้า …

  • ผู้ที่ต้องการมากกว่าใบรับรองระบบการจัดการด้านคุณภาพ จากการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด
  • ผู้ที่ต้องการปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

คุณจะได้เรียนรู้ …

  • พื้นที่หรือกิจกรรมที่ผู้จัดทำระบบมีความจำเป็นที่จะต้องให้ความใส่ใจเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการด้านคุณภาพ
  • แนวทางว่าควรจะมีการเพิ่มเติมประเด็นใดเข้าไปในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ และวิธีการในการประยุกต์เข้ากับระบบการจัดการด้านคุณภาพขององค์กรเอง
  • เทคนิคในการประเมินตนเอง เพื่อประเมินสมรรถนะขององค์กร
  • การเปรียบเทียบข้อกำหนดของรางวัลด้านคุณภาพต่างๆ

คุณจำเป็นต้องมี …

  •  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการจัดการด้านคุณภาพ และข้อกำหนด ISO 9001:2015

การพัฒนาในอนาคตของคุณ...

ความยาวของหลักสูตร

2 วัน

วันที่และสถานที่เรียน

12 - 13 มี.ค. 2563

บางกอก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝึกอบรม

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?