เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

หลักสูตรการฝึกอบรมด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย

หลักสูตรการฝึกอบรมที่ครอบคลุมของเราในด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพและความปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการของคุณ และการพัฒนาโดยส่วนตัวของคุณเอง

Find a training course

  • ที่เลือก

    ที่เลือก

กำลังแสดงผลการค้นหา 10-20 จาก 20 รายการ
ที่เกี่ยวข้องที่สุด

เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวกับระบบบริหารงาน

มีความเข้าใจในข้อกำหนดที่เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลที่ระบุใน Annex SL และนำสู่การปรับปรุงของระบบการจัดการอย่างไม่จำกัดรูปแบบ

FAMI QS

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เนื่องจาก FAMI-QS กำลังกลายเป็นมาตรฐานที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์และพรีมิก

ระบบการจัดการ
คุณภาพ
สุขภาพและความปลอดภัย

ISO 45001 เบื้องต้น

หลักสูตรนี้จะแนะนำประโยชน์ของการใช้ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและช่วยให้คุณตีความและใช้ข้อกำหนดของ ISO 45001

ผู้ตรวจประเมิน EMS ภายใน

เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจจากการปรับใช้ EMS และข้อมูลพื้นฐานของ ISO 14001 และ EMAS

สิ่งแวดล้อม
ISO 14001
ผู้ตรวจประเมิน

ผู้จัดการระบบคุณภาพคนใหม่

เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกำหนด ISO9001 และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้จัดการระบบคุณภาพ

OH&S Auditor / Lead Auditor.

This course is for those delegates wishing to develop robust OHS management systems and gain IRCA recognition.

แนวทาง QMS เพื่อบรรลุความสำเร็จที่ยั่งยืน

แนวทางว่าควรจะมีการเพิ่มเติมประเด็นใดเข้าไปในการจัดทำระบบการจัดการด้านคุณภาพ และวิธีการในการประยุกต์เข้ากับระบบการจัดการด้านคุณภาพขององค์กรเอง

ผู้ตรวจสอบภายใน ISO 45001:2018

คุณจะได้เรียนรู้บทบาทของระบบการจัดการและการตรวจสอบภายในที่ช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความเสี่ยงของธุรกิจ

สุขภาพและความปลอดภัย
ISO 45001
ผู้ตรวจประเมิน

ผู้จัดการระบบสิ่งแวดล้อมคนใหม่

วิธีการที่จะเติมเต็มบทบาทของผู้จัดการระบบสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการระบบของคุณได้อย่างเกิดประสิทธิผล

EMS and Health Safety Internal Auditing.

Learn about the internal audit requirements of a combined EMS and an OH&S management system, how to plan audits and how auditing can improve management system robustness.

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?