Güncel olmayan bir tarayıcı kullandığınızı tespit ettik. Bu durum belirli özelliklere erişmenizi engelleyecektir. Tarayıcıyı güncelle

AS9100 Belgelendirme Hizmetleri

İş ilişkilerinizi hızla yükselmesi için destekleyin.

AS9100 belgelendirmesi ile müşteriler, tedarikçileriyle maliyetleri düşürmeye yardımcı olacak daha iyi iş ilişkilerine erişir ve Çevrimiçi Havacılık Tedarikçi Bilgi Sistemi OASIS’e (Online Aerospace Supplier Information System) katılmaya hak kazanırlar.

Hizmetlerimiz için

Genel Bakış

Lloyd’s Register olarak, global IAQG belgelendirme programı AS9104-001 uyarınca tüm havacılık endüstrisine havacılık belgelendirme ve eğitim hizmetlerini pazar lideri olarak sunmak bize gurur veriyor.

Mevcut Durum Analizi

LR’ın mevcut durum analizi hizmeti, denetime hazır olma durumunuzu test etmek için mevcut kalite yönetim sisteminizi önceden tanımlanmış AS9100 gerekliliklerine karşı, yönetim sisteminizin kritik, yüksek riskli veya kırılgan tüm alanlarını tanımlayarak değerlendirir.

Ardından, sertifikaya ulaşmanın sonraki adımlarını planlayabilmeniz için size AS9100 süreçleri ve gereklilikleri uyarınca geliştirme ve iyileştirmeye yönelik tavsiyeleri ana hatlarıyla belirten bir rapor sunulur.

Belgelendirme ve Denetim

Denetimler, havacılık ürün ve hizmetleri için geçerli olan global IAQG belgelendirme programı AS9104-001’e uygun şekilde gerçekleştirilir. Denetlenme süreniz, belgelendirme yapınıza, çalışan sayınıza ve yönetim sisteminizin karmaşıklığına bağlı olacaktır.

LR’ın eğitimli ve vasıflı denetçileri, havacılık endüstrisi tarafından kimlik doğrulaması yapılarak onaylanmış ve IAQG OASIS veritabanına kaydedilmiştir. IAQG OASIS veritabanına girilmiş ve AS9101F üretim raporlarında tanımlanan denetleme yöntemlerini kullanırlar.

Bu çevrimiçi kaynak, havacılık kalite yönetim sistemi AS9100 serisi gerekliliklerine uyumlu olduklarını kanıtlayan ve IAQG kuralları kapsamında belgelenmiş ve tescil edilmiş kuruluşların bir listesini içermektedir.

Güvence Hizmetleri

LR; sağlık ve güvenlik, çevre, sürdürülebilirlik, enerji yönetimi, iş sürekliliği, siber güvenlik ve diğer birçok alanda dünyanın önde gelen standartları ile uyumlu akreditasyon, doğrulama ve denetim hizmetleri sağlamaktadır.

Tarafsızlık

Tarafsızlığımızı, danışmanlık ve üçüncü taraf belgelendirme hizmetleri arasında yaşanabilecekler dahil olmak üzere tüm LR şirketlerinde çıkar çatışmalarını proaktif biçimde yöneterek koruyoruz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın. 

Hizmetlerimiz için

Aramak için enter tuşuna bas ya da ok simgesine tıkla Aramak için enter tuşuna bas

Arama simgesi

Bunu mu demek istediniz?