Güncel olmayan bir tarayıcı kullandığınızı tespit ettik. Bu durum belirli özelliklere erişmenizi engelleyecektir. Tarayıcıyı güncelle

Eğitim hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için bizi arayın

Eğitim Hedefi

Bu eğitimde bir eğitimi tasarlama, planlama, gerçekleştirme, etkili ve başarılı şekilde sunma ve sonuçlarını izlemek için gerekli bilgi ve becerileri geliştirme yönündeki hedeflerimiz;

 • Kurumsal bilgi paylaşımının yaygınlaşması.
 • Kurumsal bilgi ve deneyim, kuruluş içinde diğer çalışanlara planlı ve akılcı olarak iletilmelidir. Bu amaçla firma içi eğiticiler, bilgi ve deneyimlerini katılımcılara etkili, akıcı ve uygulama ağırlıklı şekilde paylaşmalıdır.
 • Eğitimlerin planlı ve sistematik olarak düzenlenmesi.
 • Bu planlama, eğiticinin aktif rol oynadığı katılımcıların belirlenmesi, içerik planlama, uygulama, izleme, değerlendirme süreçlerini kapsar.
 • Topluluk karşısında etkili eğitim sunma becerilerinin geliştirilmesi.
 • Topluluk karşısında etkili sunum yapmanın incelikleri ancak eğitim ve deneyimle geliştirilir. İyi bir sunum performansının % 10'u yeteneğe, % 90'ı ise sunum tekniklerini bilme ve deneyimle pekiştirmeye bağlıdır.
 • Bilgi ve becerilerin gelişimi.
 • Eğitim ve etkili eğiticilik konusunda bilgi ve becerilerin gelişmesinin sağlanması.
 • Etkili konuşma ve ifade becerilerinin geliştirilmesi.
 • Katılımcıların etkili konuşma ve katılımcıları etkileme tekniklerini öğrenmesi
 • Katılımcı reaksiyonlarına hakimiyet.
 • Topluluk karşısında mesajların etkili olarak iletilmesi, katılımcıların ilgisinin canlı tutulması konusunda becerilerin geliştirilmesi.    
 • Ölçme ve değerlendirme.
 • Sunum performansının hem katılımcılar, hem de eğitici tarafından puanlanması, beceri gelişiminin ölçülmesi.  
 • Beceri gelişimi için yoğun ve aktif uygulamalar. 
 • Katılımcıların topluluk karşısında sunum becerileri konusunda bireysel özelliklerini ve geliştirme alanlarını tanımaları ve gelişim sağlanması.
 • Sunum, değerlendirme ve öneriler video kaydı.
 • Her katılımcıya video çekimi sırasında yapılan «değerlendirme ve öneriler video kaydı»nın sunulması.     

Program İçeriği

 • Bilgi, öğrenme ve eğitim, eğitiminin önemi ve genel eğitim konuları, 
 • Eğitim için temel şartlar - Bilgi ve beceri geliştirme kavramı, 
 • Nasıl öğreniyoruz? 
 • İletişimin yasaları - Etkili dinleme /Etkili konuşma - Beden dili - Eğitimde iletişim kazaları, 
 • Kişilere göre değişen öğrenme biçimleri -görsel, işitsel, kinestetik, 
 • Uygun öğrenme biçimine uygun işbaşı eğitim yöntemleri, 
 • İnsanın kolay öğrenme yöntemi – odaklanmayı sağlama teknikleri, 
 • Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim, 
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, 
 • Katılımcıların mevcut bilgi ve deneyim seviyesinin belirlenmesi, 
 • Eğitimin bölümlere ayrılması, 
 • Eğitim süresinin belirlenmesi ve modüler yapıya dönüştürülmesi, 
 • Vaka ve senaryo tasarımı ve uygulama, 
 • Çalıştay, grup çalışması, tartışma tasarlama ve uygulama, 
 • Uygun “brain teaser” seçimi, 
 • Örnek olay, anı ve canlandırma, rol play tasarımı ve uygulama, 
 • Katılımcılarla bir bütün olmak – eğlenerek ve uygulayarak eğitim, 
 • Eğitim ve sunumlarda kullanılacak araçlar, 
 • Katılımcıların bilgi ve beceri gelişiminin değerlendirilmesi ve ölçülmesi, 
 • Farklı katılımcı tipleri için özel çözümler, 
 • Eğitim sonrası etkililiği ölçme ve izleme. 

Katılımcılar

 • Kuruluş içinde sunum yapan her fonksiyon ve seviyedeki üst ve orta seviye yöneticiler, 
 • Müşteri ziyareti ve sunum yapan satış ve pazarlama yönetici ve sorumluları, 
 • Kuruluş içinde iç eğitici olarak rol üstlenen her seviyede yönetici ve sorumlular. 

LR ile eğitim

LR ile kariyerinize yardımcı olmak ve kuruluşunuzun yönetim sistemlerini geliştirmek üzere geniş yelpazedeki kurslara erişim sağlayabilirsiniz. Eğitim kurslarımız, birçok öğrenim tarzı seçeneğiyle gelişiminize ve sonraki aşamaya erişim sağlamanıza yardımcı olabilir. Buradan daha fazla kurs bulabilirsiniz.

Ilişkili eğitimler

Bu eğitim, aşağıdaki eğitimlerimizle doğrudan ilişkilidir.

 • Etkili İletişimin İncelikleri, 
 • İletişimde Zor Anları ve Zor İnsanları Yönetme Becerileri. 

Süre

2 gün

Kurum içi

Evet.

Kayıt ol

Eğitim Türü

 • Genel Katılıma Açık
 • Kurum içi

Şu anda bu kurs için uygun tarih bulunmamaktadır. Bir sonraki tarihe rezervasyon talebinde bulunmak için ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Eğitim hizmetlerimizle ilgili bilgi almak için bizi arayın

Aramak için enter tuşuna bas ya da ok simgesine tıkla Aramak için enter tuşuna bas

Arama simgesi

Bunu mu demek istediniz?