Güncel olmayan bir tarayıcı kullandığınızı tespit ettik. Bu durum belirli özelliklere erişmenizi engelleyecektir. Tarayıcıyı güncelle

Yasal uyum

Kalite yönetim sistemimiz grup politikalarını ve hedeflerini belirler ve vizyonumuza ulaşma açısından genel stratejimizin bir parçasıdır.

Verimli çalışma uygulamalarını ve etkili kontrolleri tanımlayarak, kalite, sağlık ve güvenlik, çevre ve iş sistemlerinin yönetimi için bir çerçeve sağlar. Grubun yönetim sistemi ISO9001, ISO14001 ve BSI tarafından OHSAS18001 ile bağımsız olarak belgelendirilmiştir.

Grup bünyesindeki oluşumlar, Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi (United Kingdom Accreditation Service - UKAS) ve tüm dünyada benzer ulusal kurumların, sunulan hizmetler için geçerli faliyetler kapsamında verdiği çeşitli akreditasyonlara da sahiptir.

Lloyd’s Register kuruluşları, tüm dünyada çeşitli ulusal yönetimler tarafından tanınmaktadır ve ayrıca çeşitli EC direktifleri için belirli onaylara sahiptir.

LR, Birleşmiş Milletler Küresel İşbirliği Paketi’ni (UN Global Compact) imzalayan taraflardan biridir ve uzun dönemde değeri yakalamak açısından son derece önemli olan insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkeye kararlılıkla bağlıdır.

LR bu ilkelerin iş stratejimizde, günlük faaliyetlerimizde, kurum kültürümüzde, etki alanımızda ve tedarikçilerle ilişkilerimizde yansıtılmasını sağlamakta kararlıdır. LR’ın Mesleki Ahlak Kuralları (Code of Ethics) ve bilgi uçurma politikası, iş veya tedarik zincirimizde kölelik veya insan kaçakçılığı (modern köleliğe karşı koruma) ile mücadele gereklilikleri dahil olmak üzere, mevzuatla yasal uyumluluğu sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Tüm çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin, rüşvetle ve yolsuzlukla mücadele politikamıza riayet etmesi gerekmektedir.

Aramak için enter tuşuna bas ya da ok simgesine tıkla Aramak için enter tuşuna bas

Arama simgesi

Bunu mu demek istediniz?