Güncel olmayan bir tarayıcı kullandığınızı tespit ettik. Bu durum belirli özelliklere erişmenizi engelleyecektir. Tarayıcıyı güncelle

ISO 14064 Doğrulama Hizmetleri

Sera gazı (Greenhouse Gas - GHG) emisyon verilerinizin doğrulayın.

ISO 14064 doğrulama hizmeti, üzerinde anlaşmaya varılan kriterler uyarınca Sera Gazı emisyonunu ortadan kaldırabileceğinize ya da azaltabileceğinize, ve iklim değişikliği konusunda doğru, kurallara uyumlu ve güvenilir veriler üretebilecek uygun bir yönetim sistemine sahip olduğunuza dair üçüncü taraf onayı sağlar.

Hizmetlerimiz için

Genel Bakış

Lloyd’s Register’ın (LR) doğrulama yaklaşımına, ISO 14064-3:2006 rehberlik etmektedir. Karbon emisyonunu azaltma taahhüdünüz ile ilgili paydaşlarınıza güvence sağlar.

Şirketlere, sera gazı emisyon beyanlarına, kurumsal bildirimlerini destekleyecek raporlarla itibar ve güvence katmalarında yardımcı olacak bir dizi doğrulama hizmeti sunuyoruz.

Mevcut Durum Analizi

ISO 14064 mevcut durum analizi, var olan SGE yönetim sisteminizi gözden geçirerek, sera gazı emisyonlarınıza ISO 14064 standartları uyarınca belirli iyileştirmeler getirebileceğiniz noktaları tespit eder. LR denetçisi, yapacağı bir mevcut durum analizi ziyaretinde, yürürlükteki süreçlerinizin iklim değişikliği hedeflerini karşılayabilme becerisini, boşlukları LR’ın ISO 14064 onay listesi ile tanımlayarak belirleyecektir.

Doğrulama ve Denetim

ISO 14064 iki evreden oluşur. Doğrulama süreci, proje tasarım veri ve belgelerinizin, uzlaşılan kriterlere göre yeterli SGE giderme veya emisyon azaltımını sağlayabileceğinizi teyit eden bir ‘doğrulama görüş bildirisi’ ile gözden geçirilmesini içerir.
Doğrulama süreci, bildirdiğiniz iklim değişikliği veri ve bilgilerinin titiz bir yönetim sistemi ile desteklendiğini ve doğru, kurallara uyumlu ve güvenilir olduğunu garantiler.

ISO 14064’e yönelik doğrulama sürecinin tamamlanmasının ardından, bir güvence beyanı verilir. Beyan; katılım şartlarını onaylar, katılıma, güvence düzeyine ve uygulamaya göre bir yaklaşım ortaya koyar ve son olarak bir görüş bildirir. Bu beyanı, SGE bildirimlerinizde hata, ihmal veya yanıltıcı bilgi olmadığına dair güvence verir. Güvence beyanımız, Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project - CDP) tarafından tanınma dahil olmak üzere, tüm dünyada saygınlıkla kabul görmektedir.

Entegre Denetim

Kalite, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği ve sürdürülebilirlik açısından çoklu yönetim sistemine sahip şirketler, gerekli ziyaretlerin sayısını, size zamandan tasarruf sağlayacak ve maliyetlerinizi en aza indirecek biçimde koordine edilen bir denetim süreciyle azaltabilirler.

Güvence Hizmetleri

Yalnızca ISO 14064 mü? LR, iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilirlik, enerji yönetimi, siber güvenlik ve çok daha fazlası için belgelendirme ve doğrulama hizmetleri sunmaktadır; bu nedenle, yararlanabileceğiniz tüm standartlar hakkında bilgi edinmek için bizimle irtibata geçin.

Tarafsızlık

Tarafsızlığımızı, danışmanlık ve üçüncü taraf belgelendirme hizmetleri arasında yaşanabilecekler dahil olmak üzere tüm LR şirketlerinde çıkar çatışmalarını proaktif biçimde yöneterek koruyoruz. Ayrıntılı bilgi için tıklayın. 

Hizmetlerimiz için

Aramak için enter tuşuna bas ya da ok simgesine tıkla Aramak için enter tuşuna bas

Arama simgesi

Bunu mu demek istediniz?