Kalite yönetim sistemimiz grup politikalarını ve amaçlarını ortaya koymakla birlikte vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik genel stratejimizin bir bölümünü teşkil etmektedir.
Etkili iş uygulamaları ve etkin kontroller tanımlayarak kalite, güvenlik & sağlık, çevre ve iş sistemlerinin yönetimi için bir çerçeve oluşturmaktadır. Grup yönetim sistemi, BSI tarafından bağımsız olarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarına göre onaylanmıştır.

Grup bünyesindeki işletmeler de sundukları hizmetlere yönelik faaliyet kapsamları için Birleşik Krallık Akreditasyon Servisi (UKAS) ve dünya çapındaki diğer benzer ulusal kuruluşlarca sağlanan çeşitli akreditasyonlara sahiptir.

Lloyd’s Register işletmeleri, sayısız ulusal yönetim tarafından küresel çapta tanınmakta ve çeşitli EC yönetmeliklerine ilişkin özel onaylara sahip olmaktadır.
LR, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayan şirketlerden biridir ve uzun vadeli değer yaratmak için kritik bir önem taşıyan insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili on ilkeye bağlıdır.

LR, bu ilkelerin iş stratejimize, günlük faaliyetlerimize, kurum kültürümüze, etki alanımıza ve tedarikçiler ile ilişkilerimize yansıtılmasını güvence altına almayı taahhüt etmektedir. LR’nin Mesleki Ahlak Kuralları ve bilgi uçurma politikası, iş veya tedarik zincirimizde kölelik ve insan kaçakçılığına yer verilmemesine (modern köleliğe karşı koruma) ilişkin gereklilikler de dahil olmak üzere mevzuata uygunluk sağlamamıza yardımcı olmaktadır. Tüm çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikasına uymaları gerekmektedir.