Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Стандарт на LR

Стандарт на LR за контрол на свързаните с GDPR процеси

Сигурни ли сте, че сте предприели адекватни мерки за защита на личните данни във вашата организация? Lloyd's Register може да помогне.

Научете повече за тази услуга

Общ преглед

Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) е най-големият напредък в областта на закона за защита на данните през този век – увеличаване на предпазните мерки за физическите лица и по-голяма отговорност на организациите относно начина на използване на личните ни данни.

GDPR извежда начело защитата на данните в процесите на вашата организация; независимо дали обработвате лична информация, свързана с вашите клиенти или служители, GDPR ще окаже влияние върху начина, по който работите.

В качеството си на главен изпълнителен директор или управител на вашата организация, сигурни ли сте, че сте предприели адекватни мерки за защита на личните данни в нея?

В качеството ви на мениджър по качеството или съответствието, как демонстрирате GDPR отчетността на въведените процедури за контрол на процесите и съответствието им? За да даде възможност на компаниите да удостоверят спазването на тези нови задължения, LR започна разработването на своя технически стандарт „СТАНДАРТ НА LR ЗА КОНТРОЛ НА СВЪРЗАНИТЕ С GDPR ПРОЦЕСИ“. Целта на този стандарт е да определи методологичните и документалните разпоредби, приложими към изискванията за отчетност, определени в Регламента.

Отчетността е нов принцип на отговорност, който изисква от компаниите да могат да оправдаят цялата система за контрол и мониторинг, създадена, за да се гарантира съответствието с изискванията за защита на личните данни.

Предимства на Стандарта

Осигурите своята надеждност

В края на оценяването вашата организация ще получи подписана декларация за съответствие, която потвърждава, че управлението на вашите процеси отговаря на съответните изисквания на GDPR. Това показва на вашите заинтересовани страни, че предприемате необходимите мерки за защита на тяхната лична информация.

Намалите риска във вашата организация

Оценката на контролите ще гарантира сигурността на системите за обработка на вашата организация. Чрез провеждане на редовни тестове, анализи и оценки на процедурите за сигурност, внедрени за защита на вашите дейности по обработка на лични данни, се гарантира, че всички потенциални рискове ще бъдат идентифицирани и смекчени.

Докажете на заинтересованите страни, че уважавате правото на неприкосновеност на личния живот, допринасяйки за доверието им към вас

Подписаната декларация за съответствие ще демонстрира, че управлението на процесите на вашата организация отговаря на принципите на GDPR, като гарантира, че отговаряте и на изискването за отчетност в Регламента.

Как може да помогне Lloyd's Register?

Свързани с Общия регламент относно защитата на данните (GDPR) услуги, които са в подкрепа на организацията ви.

В областта на информационната сигурност и защитата на данните нашите услуги обхващат както обучение, така и оценка:

  • GDPR Анализ на пропуските
  • Оценка на въздействието върху защитата на данните (GDPR)
  • Идентификация и класификация на данните

Защо да изберете нас?

Акредитация

Lloyd's Register е първият орган за сертифициране, получил акредитация от Службата по акредитиране на Обединеното кралство (UKAS). Можете да се доверите на нашия опит, експертни познания и професионализъм при извършване на сертификационни услуги.

Експертен технически опит

Нашите оценители са браншови специалисти, отговарящи на вашите стопански нужди. Тяхната цел е да ви донесат допълнителни ползи чрез ефективно и задълбочено одитиране, водещо до непрекъснато подобряване на системата за управление и на търговската дейност.

Вашият бизнес помага на Lloyd's Register да бъде полезен и за други

Генерираните от нас печалби служат за финансиране на фондацията Lloyd’s Register, благотворителна организация, подкрепяща научни и инженерни изследвания, обучение и обществена ангажираност за всичко, което правим. Всичко това ни помага да отстояваме целите, за които се борим всеки ден: Да работим заедно за един по-безопасен свят.

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?