Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

Актуална информация за COVID-19

За да помогне колективно да намали разпространението на Coronavirus COVID-19, Lloyd's Register въведе допълнителни протоколи, за да помогне за оценка на рисковете, свързани с нашата бизнес дейност.

Lloyd’s Register е ангажиран с най-високите нива на здраве и безопасност. Като такъв, нашият План за устойчивост и непрекъснатост на бизнеса (ПУНБ) е разработен и въведен за справяне с всички достоверни и значителни рискове с цел защита на персонала, околната среда, обществеността и нашите клиенти в случай на инцидент, колкото и сериозен или широко разпространен да е той.

Нашият екип по ПУНБ се среща ежедневно, за да сме сигурни, че всички рискове, свързани с непрекъснатото предоставяне на нашите услуги, са адресирани.

Ние проверяваме пътуванията на одиторите / инспекторите за всеки отделен случай и въвеждаме много ясни насоки, които потвърждават дали има възможни алтернативни варианти. Те включват преразглеждане на инспекции / одити, отлагане на некритичната работа и проучване дали одитите / инспекциите могат да се извършват дистанционно.

За съществуващи клиенти: Ако не е възможно да провеждаме традиционен одит / инспекция, нашите одитори / инспектори ще се свържат с вас, за да обсъдят наличните опции в съответствие с приложимите правила и да гарантират непрекъснатостта и валидността на вашите сертификати.

Ако сте се записали за курс за обучение или има планиран такъв на място при вас, моля бъдете сигурни, че курсовете ще се проведат само и когато е разрешено от регулиращите органи. Не се колебайте да се свържете с нас за да намерим най-доброто решение за вас.

За страните, най-сериозно засегнати от COVID-19 имаме опция за дистанционно обучение.  

Нашият фокус е, както винаги, да опазваме здравето на нашите служители, клиенти и нашите общности. За да овладеем вируса след превръщането му в пандемия, ние предприехме следните действия:

Стриктно следваме насоките на правителствата и здравните власти както относно задължителната, така и относно самоизолацията в засегнатите райони;

  • Въведохме карантина, където е необходимо;
  • Провеждаме непрекъснат диалог с нашите служители да съобщават за всяко свое или на близките членове на семейството си заболяване;
  • Осигурихме на нашите служители допълнително защитно оборудване, включително маски, ръкавици, хигиенизиращо оборудване и температурни монитори;
  • Обучихме служителите си за превенция на коронавирус, чрез различни комуникационни канали разпространяваме важни хигиенни насоки, продължаваме да отговаряме на въпросите и притесненията на нашите служители при възникването им; и
  • Гарантирано пълно и незабавно спазване на инструкциите на централната и местната власт.

    Оставаме напълно ангажирани да съдействаме на бизнеса на нашите клиенти по време на този критичен период. Моля, преглеждайте посветената на този проблем страница webpage за повече информация, която ще се актуализира постоянно.
Връзка с нас

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?