Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

SA8000 Social Accountability Standard

Demonstrujte závazek v oblasti práv zaměstnanců.

Standard SA 8000 je přední standard pro společenskou odpovědnost vyvinutý organizací Social Accountability International (SAI). Požadavky standardu SA 8000 poskytují organizacím rámec pro zlepšování pracovních podmínek a korektního zacházení zaměstnanců v libovolném odvětví a zemi.

Office People Silhouettes
Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Přehled

Dobrovolný standard SA 8000 je široce uznávaný a demonstruje společenskou odpovědnost zaměřenou na korektní zacházení se zaměstnanci. Standard byl poprvé zveřejněn v roce 1997 a stávající verzí je SA 8000:2014.

Standard hodnotí společenský přístup v osmi oblastech zásadních pro společenskou odpovědnost a je podepřen prvky systému managementu, které napomáhají neustálému zlepšování ve všech oblastech Vaší organizace.

Značky a průmysloví lídři oceňují standard SA 8000 pro jeho důsledný přístup k zajišťování nejvyšší kvality společenské odpovědnosti v rámci dodavatelských řetězců, aniž by byly dotčeny obchodní zájmy.

Přínosy standardu SA 8000

Průkaz společenské odpovědnosti

Certifikace společenské odpovědnosti dle standardu SA 8000 poskytuje spolehlivé a důvěryhodné ujištění, že udržujete humánní pracovní prostředí a soustavně se zabýváte sociálními a pracovními riziky.

Lepší kontrolní prostředky zajišťování společenské odpovědnosti

Podle standardu SA 8000 přebíráte kontrolu nad svým přístupem, takže můžete neustále monitorovat a zlepšovat svné vlastní vnitřní kontrolní prostředky ve společenské oblasti.

Konkurenční výhoda

Od organizací se vyžaduje, aby svou certifikaci dle standardu SA 8000 zpřístupnili veřejnosti – a zároveň ji mohou volně propagovat – čímž zainteresovaným stranám a potenciálním zaměstnancům ukážete, že dbáte na korektních pracovních podmínkách, což Vám pomůže získat nové obchodní příležitosti a najmout nejlepší talenty.

Nezávislá verifikace

Zvyšte svou důvěryhodnost prostřednictvím nezávislého posouzení od společnosti, která je uznávaná organizací Social Accountability Accreditation Service (SAAS) jako poskytovatel mající schopnosti a odborné znalosti k provedení důkladného a objektivního hodnocení.

Potřebujete pomoci se standardem SA 8000?

Standard SA 8000 hodnotí Vaši organizaci podle klíčových kritérií společenské odpovědnosti. Certifikace dle standardu SA 8000 Vám umožňuje prokázat svůj závazek k dodržování pravidel společenské odpovědnosti a neustálému zlepšování a zvyšuje Vaši důvěryhodnost.

Společnost Lloyd’s Register (LR) má dlouhou historii v poskytování posouzení a certifikace dle požadavků standardu SA 8000, které našim klientům umožňují demonstrovat komplexní přístup k odpovědnosti firmy napříč jejím globálním dodavatelským řetězcem.

Proč s námi spolupracovat?

Odborné znalosti

Náš zkušený tým má technické znalosti a zkušenosti s projektovým řízením, díky čemuž dokážeme naše posouzení a certifikaci přizpůsobit potřebám Vaší organizace a zajistit provedení efektivního a komplexního auditu Vašeho systému managementu.

Jedinečná metodika

Naše jedinečná metodika umožňuje zaměřit se v rámci auditů společenské odpovědnosti na oblasti a problémy, které jsou pro Váš podnik nejdůležitější. Náš proces Vám pomůže vytvořit celostní systém identifikace potenciálních rizik a jejich zmírnění na patřičných místech Vašeho dodavatelského řetězce.

Váš podnik pomáhá společnosti LR pomáhat ostatním

Z našich zisků financujeme nadaci Lloyd’s Register Foundation, charitativní fond podporující vědecký a technologický výzkum, vzdělávání a zapojení veřejnosti do všech našich činností. To všechno nám pomáhá stát si za tím, co nás žene kupředu každý den: Společně pracovat na vytvoření bezpečnějšího světa.

Nestrannost

Zachováváme si nestrannost aktivní kontrolou střetu zájmů ve všech oblastech působení společnosti LR, včetně střetů, které by mohly vznikat mezi poskytováním konzultačních a nezávislých certifikačních služeb. Klikněte zde a dozvíte se více

Chci certifikaci

POZNATKY

Jak smýšlíme

Odborníci společnosti LR pravidelně sdílí své výzkumy a poznatky.

Přejete si získat více informací nebo požádat o zaslání nezávazné nabídky?

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?