Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Veiligheidsladder moet voor meer veiligheid op bouwplaatsen zorgen

Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) zet Veiligheidsladder in

Ongevallen in de bouwsector komen helaas jaarlijks nog te vaak voor. Ondanks de steeds scherpere wet & regelgeving blijft de bouw een risicobranche. De bouw is volgende volgens de SZW zelfs de gevaarlijkste sector in Nederland. In deze sector zijn dus ook de meeste fatale ongelukken te betreuren.

Om de bouwsector veiliger te maken en het veiligheidsbewustzijn van de opdrachtnemers als ook de opdrachtgevers te verhogen, gaat de Goverance Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vanaf 2021 de Veiligheidsladder inzetten. Het doel is niet alleen de verhoging van het veiligheidsbewustzijn als keten, maar het uiteindelijke terugdringen van bedrijfsongevallen en het minderen van verzuim en schades schade. 

Wat is de veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder (“Safety Culture Ladder”) is een beoordelingssysteem met 5 treden welke oorspronkelijk door ProRail is ontwikkeld. Elke trede staat voor een van vijf ontwikkelingsfasen van de veiligheidscultuur binnen een organisatie. Bij elke fase horen vaardigheden en gedrag die op basis van eisen en generieke criteria beoordeeld kunnen worden.

Sinds 2016 is de veiligheidsladder overdragen aan de NEN. Het beoordelingssysteem is algemeen toepasbaar zodat het ook naar andere branches uitgebreid kan worden. In de spoorbranche en energiebranche bijvoorbeeld is de veiligheidsladder nu al steeds vaker een vereiste bij aanbestedingen en opdrachten.

De 5 treden van de veiligheidsladder:

 1. Vooruitstreven
  Veiligheid is volledig geïntegreed in alle bedrijsprocessen.
 2. Proactief
  Veiligheid heeft een hoge prioriteit en wordt continu verbeterd.
 3. Berekenend
  Veiligheidsregels worden belangrijk gevonden.
 4. Reactief
  Verandergedrag is ad-hoc en van korte duur.
 5. Pathologisch
  'Wat niet weet, wat niet deert.'

Aan welke eisen en criteria moeten bedrijven aan voldoen?

Bedrijven moeten voldoen aan eisen en criteria van verschillende bedrijfsaspecten. Deze bedrijfsaspecten zijn wederom onderverdeeld in verschillende karakteristieken.  

 • Bedrijfsaspect 1: Leiderschap en betrokkenheid

Bijhorende bedrijfskarakteristieken: managementinteresse, medewerkersbetrokkenheid, prestatiebeloningen

 • Bedrijfsaspect 2: Beleid en strategie

Bijhorende bedrijfskarakteristieken: veroorzakers ongevallen, winstgevendheid en continuïteit

 • Bedrijfsaspect 3: Organisatie en opdrachtnemers

Bijhorende bedrijfskarakteristieken: opdrachtnemers, competentie en training, afdeling V&G

 • Bedrijfsaspect 4: Werkplek en procedures

Bijhorende bedrijfskarakteristieken: werkplanning, werkplekveiligheid, procedures

 • Bedrijfsaspect 5: Afwijkingen en communicatie

Bijhorende bedrijfskarakteristieken: melding, onderzoek en opvolging van incidenten, dagelijkse controle, bijeenkomsten

 • Bedrijfsaspect 6: Audits en statistieken

Bijhorende bedrijfskarakteristieken: audits en reviews, trends en statistieken

Meer informatie over het certificatieschema vindt u op de website van de veiligheidsladder.nl  of neem contact met ons op.

Wat betekent de veiligheidsladder in de bouw concreet voor leveranciers?

Vanaf 2021 moeten bedrijven die aanbestedingen of contracten aan willen gaan met de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) gecertificeerd zijn voor trede 2 van de veiligheidsladder (vanaf 2023 wordt zelfs trede 3 vereist). Dit zogenaamde Veilig bewust Certificaat betekent concreet dat een organisatie het certificatieschema van de Veiligheidsladder is doorlopen en uiteindelijk door een Ladder Certificeerden Instelling (LCI) positief op zijn veiligheidsgedrag is getoetst.

Hoe ziet het certificatieschema van de veiligheidsladder eruit?

 1. Kennisneming
 2. Zelfbeoordeling via een online tool.
 3. Toetsing door een LCI 
 4. Toekenning Trede
 5. Hercertificatie

Hoe lang is een Veilig bewust Certificaat geldig?

10 – 12 maanden. Na 10 – 12 maanden moet het bedrijf hergecertificeerd worden.

Heeft u vragen over trainingen, tarieven en de certificering? Neem contact met ons op.

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?