Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Picture of a city with a white network joining white location markers overlaid

Waarom is context belangrijk voor organisaties?

Waarom kijken naar de context belangrijk is voor organisaties.

Context is een belangrijk onderwerp binnen het Certiked Model dat is gebaseerd op de eisen van ISO 9001:2015. Binnen het onderwerp context staan drie gerelateerde aspecten centraal: Externe en interne ontwikkelingen, belanghebbenden en hun eisen en risico’s en kansen.

Deze aspecten hebben als doel om de buiten- en binnenwereld van uw organisatie nadrukkelijker met elkaar te verbinden, waardoor de kans op het leveren van succesvolle producten en diensten groter wordt.

Contextanalyse

Het eerste aspect, externe en interne ontwikkelingen, is van belang voor zowel het vaststellen als het bijstellen van uw organisatiestrategie. PESTLE (Political, Economic, Social, Technological, Legal, Environmental) is een veel gebruikte acroniem om breed naar alle mogelijke ontwikkelingen in de context te kijken, die relevant zijn voor de koers en bedrijfsvoering van een organisatie.

Het tweede aspect binnen het onderwerp context is het in kaart brengen van belanghebbenden en hun eisen. Belanghebbenden zijn organisaties en individuen die van invloed zijn op, of worden beïnvloed door activiteiten, producten of diensten. De meeste voor de hand liggende belanghebbenden zijn klanten en medewerkers, maar in veel gevallen is de initiële lijst een stuk langer.

Het derde aspect is het inventariseren van kansen en bedreigingen. Veel organisaties gebruiken hiervoor de SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Deze analyse helpt uw organisatie om een schifting te maken in de eerder geïnventariseerde ontwikkelingen, stakeholders en eisen. De grootste kansen en risico’s met bijbehorende ontwikkelingen en stakeholders krijgen doorgaans meer aandacht. De overige krijgen minder aandacht of worden in een later stadium opgepakt, uiteraard afhankelijk van de beschikbare middelen.

Blijvende uitdaging

Bovenstaande aspecten en activiteiten zijn géén eenmalige exercitie, dit gaat het hele jaar door. Het is voor veel bedrijven een uitdaging om een proces van inventarisatie, monitoring en evaluatie in te richten. Door alle drie de aspecten in samenhang te bekijken op organisatie- en afdelingsniveau, ontstaat een consistent beeld. Door deze input te gebruiken voor de sturing in uw organisatie, wordt de kans op succesvolle producten/diensten en tevreden klanten aanzienlijk vergroot.

Neem contact met mij op

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?