Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Exporteren met EAC certificering

Sinds 2015 is de GOST certificering voor de Euraziatische Douane Eenheid vervangen door de EAC certificering (Eurasian Conformity). De Euraziatische Douane Eenheid bestaat momenteel uit Rusland, Kazakhstan, Belarus, Kyrgyzstan en Armenië. De EAC markering geeft aan dat een product aan alle technische richtlijnen van de Euraziatische Douane Eenheid voldoet.

Deze richtlijnen zijn herkenbaar aan de afkorting CU TR wat staat voor 'Customs Union Technical Regulation', gevolgd door een nummer, zoals 

  • CU TR 004 - LVE (Laagspanning);
  • CU TR 010 -  Machine veiligheid; 
  • CU TR 012 - EX (explosie-gevaarlijk), vergelijkbaar met ATEX/IECEx - de vroegere GOST EX;
  • CU TR 020 - EMC (Electro-magnetische compatibiliteit);
  • CU TR 032 - Drukapparatuur (Russische vorm van PED);


De wijze van certificering is met de komst van EAC certificering al een stuk inzichtelijker geworden dan voorheen, mede doordat het proces overeenkomsten vertoont met de procedures die in de Europese Unie gelden voor CE markering.  Toch zijn er nog veel onduidelijkheden waar exporterende fabrikanten tegenaan lopen. Een veel voorkomende vraag is of drukapparatuur die volgens een internationaal geaccepteerde code is gefabriceerd, zoals ASME, wordt geaccepteerd? Welke documenten moeten in het technisch paspoort? Welke documenten, technische specificaties of douaneformaliteiten zijn vereist en bij wie moeten deze ingediend worden? Wie kan die documenten in het Russisch opstellen?

Hoe ziet het CU TR systeem eruit?

Er zijn nu 2 soorten documenten:

1. een CU TR DoC (Declaration of Conformity) of  

2. een CU TR CoC (Certificate of Conformity)

In het algemeen is de CoC procedure veelomvattender, aangezien deze van toepassing is op producten die een groter risico met zich meebrengen.

Naast een eenmalig certificaat voor een specifiek product is het ook mogelijk een ‘type certificaat’ af te nemen bijvoorbeeld als u een product in serie vervaardigt en exporteert. In dat geval kan een certificaat met een geldigheid van 5 jaar worden afgegeven. Na het verkrijgen van het certificaat kunt u uw product met een EAC (Eurasian Conformity) logo markeren.

In het algemeen geldt dat voor fabrikanten die naar de Euraziatische Douane Eenheid exporteren het belangrijk is dat men:

  • Weet welke richtlijnen van toepassing zijn. Meerdere richtlijnen kunnen op 1 product van toepassing zijn (bijvoorbeeld drukapparatuur en laagspanningsrichtlijn);
  • Vaststelt welke documentatie de regelgeving (en de koper) eist;
  • Weet welke certificatie eisen er zijn, gaat het om een CoC of een Doc? Dit heeft weer gevolgen voor de te volgen procedure en de benodigde documenten;
  • Vooraf een aanvraag indient voor een certificaat aangezien sommige producten door een Russisch laboratorium getest moeten worden;
  • Zorgt dat alle documenten en certificaten in orde zijn voordat goederen getransporteerd worden, zodat bij invoer geen problemen bij de douane ontstaan.


Lloyd's Register (LR) is een samenwerkingsverband aangegaan met een in Rusland gebaseerde certificerende instantie. In veel gevallen worden in het buitenland afgegeven certificaten en testrapporten geaccepteerd en vormen deze de basis voor EAC certificering.

In de praktijk betekent dit dat u als klant de normale technische goedkeuringsroute voor drukapparatuur met LR kan volgen. De Russische certificeerder zal in het algemeen geen verdere technische beoordeling meer doen, maar zich meer richten op het formele deel van het certificatieproces. 

Het proces voor het aanvragen van het EAC certificaat kan verschillen, afhankelijk van het type product. Gemakshalve hebben we voor het certificeren van drukapparatuur (CU TR 032, Pressure equipment) het proces voor u in een overzicht gezet. 

Met de toenemende globalisering wordt het steeds belangrijker dat fabrikanten hun bedrijfs- en logistieke processen optimaal hebben ingericht en investeringen beschermen om de concurrentiepositie vast te houden. Helaas zijn er voorbeelden van malafide Russische certificatie instellingen waarbij na een kostbaar traject blijkt dat afgegeven certificaten niet geldig zijn. Daarom is het erg belangrijk u te verzekeren dat u met een betrouwbare partij in zee stapt. 

Hoe kunnen wij u helpen bij het CU TR certificatietraject?

Lloyd's Register kan u bij de EAC certificering ondersteunen om het traject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierbij kunnen wij als agent van de fabrikant optreden en de contacten met de Russische certificerende instantie onderhouden.

Daarnaast verzorgen wij in het voortraject de technische goedkeuring van uw product, niet anders dan u gewend bent. Kortom, er vindt geen dubbel werk plaats! Klik hier om de EAC Proces poster te downloaden en te zien hoe wij u in het proces kunnen ontzorgen.

Normaal gesproken is de doorlooptijd (na de certificering door LR) voor het genereren van de vereiste Russische documenten 10-15 werkdagen na indienen van het documentatiepakket bij de Russische certificerende instantie. Uiteraard is dit wel enigszins afhankelijk van de complexiteit van het product. 

Mocht u nog verdere vragen hebben over het certificatie traject en en hoe wij u verder kunnen helpen met onze EAC-certificeringdiensten, neem dan contact op met Lloyd's Register.

Bel Lloyd's Register Nederland:

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?