Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Uw meest gestelde vragen beantwoord: PGS-29: 2020 versie 0.2 (April 2020)

Publicatiereeks Gevaarlijk Stoffen (PGS) 29 is de richtlijn voor de veilige bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks in Nederland. In september 2020 is de herziene versie van PGS-29 (‘nieuwe stijl’, 2020 versie 0.2) vastgesteld, welke de huidige PGS 29 (2016 versie 1.1) vervangt.

Ten gevolge van de vaststelling van de herziene versie, is het voor u als opslagtankeigenaar/gebruiker- of fabrikant van belang op de hoogte te zijn van, de voor u relevante, wijzigingen. Het is belangrijk om uzelf zeker te stellen dat u zich confirmeert aan de laatste stand van zaken aangaande de wetgeving.

Wij krijgen regelmatig vragen aangaande de herziening van PGS-29 en daaro hebben we de 5 meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet:

In de PGS-29 wordt gesproken over “PGS Nieuwe stijl” wat houdt dit in?

Indien men spreekt van “PGS nieuwe stijl” wordt bedoeld dat de maatregelen als beschreven in de PGS tot stand zijn gekomen middels een risicobenadering.

Bij welke levensfasen van een opslagtank vallend onder PGS-29 dien ik een NL-CBI(T) te betrekken?

De fasen waarbij een NL-CBI(T) (NL Conformiteits Beoordelings Instantie opslag Tanks) betrokken dient te worden zijn: Nieuwbouw, Keuring voor Ingebruikneming, herkeuring TBI/RBI, reparatie, reconstructie en wijziging.

Mogen wij als IVG voor drukapparatuur tevens de gelijke taakvelden onder de PGS-29 voor opslagtanks behartigen?

Dit is mogelijk mits een aanvullende certificering voor het taakveld opslagtanks aan de IVG scope is toegevoegd.

Een opslagtank vallend onder PGS-29 dient te beschikken over een nieuwbouwcertificaat. Momenteel hebben wij een opslagtank waarvoor wij niet in het bezit zijn van een nieuwbouwcertificaat. Wat is het traject wat wij moeten volgen om de opslagtank onder “keur” te brengen?

Hiervoor dient het intredekeur traject te worden gevolgd. In dit traject dient te worden aangetoond aan de NL-CBI(T) dat de opslagtank ten tijde van de nieuwbouw voldeed aan de destijds van toepassing zijnde normering. Tevens dient te worden aangetoond dat uitgevoerde reparaties evenals wijzigingen zijn uitgevoerd conform de ontwerpnorm. Daarnaast dient de conditie van de opslagtank binnen de acceptatiecriteria conform EEMUA 159 te vallen. De NL-CBI(T) dient dit volledige traject te beoordelen en bij positief resultaat zal zij het intredekeurcertificaat afgeven. Dit certificaat heeft dezelfde status als het nieuwbouwcertificaat.

Is het mogelijk over te gaan van een Time Based Inspectie methodiek naar een Risk Based Inspectie methodiek?

Ja, dit is mogelijk mits u de door u toegepaste RBI methodiek voor opslagtanks en de implementatie hiervan binnen uw organisatie laat valideren door een CKI/NL- CBI(T) (Certificerende Keurings Instantie). De CKI zal indien wordt voldaan aan alle vereisten een RBI-certificaat afgeven.

Indien u verdere vragen heeft en u wilt in detail op de hoogte worden gebracht van PGS-29 en/of de diverse wijzigingen ten opzichte van de voorgaande uitgaven, dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze training PGS-29: 2020.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?