Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

office

De focus op mentale en fysieke gezondheid opnieuw in evenwicht brengen.

De Wereldwijde dag voor veiligheid en gezondheid op het werk 2021 is een broodnodige gelegenheid voor werkgevers om het geestelijk welzijn dezelfde aandacht te geven als de fysieke gezondheid, schrijft James Pomeroy van LR.

In een recent LR-onderzoek onder 5 500 mensen die tijdens de pandemie thuis werkten, meldde 69% hogere niveaus van werkgerelateerde stress. Dit is voornamelijk het gevolg van de toenemende werkdruk en veranderingen in de werkpatronen door de pandemie. Een voorbeeld: door verschillende redenen waren er minder werknemers beschikbaar, terwijl er mogelijk meer werk verricht moest worden. Terwijl 52% bevestigde dat thuiswerken het evenwicht tussen werk en privéleven had verbeterd, vond 22% dat ze langer moesten werken, 17% voelde zich meer geïsoleerd van collega's en 9% meer angstig voor het werk.

Nu het management nadenkt over toekomstig werk- en gezondheidsbeleid, is het duidelijk dat er meer moet worden gedaan om ervoor te zorgen dat mensen die kampen met geestelijke gezondheid worden ondersteund. Of dit nu opzettelijk is of niet, op dit moment is dit niet het geval. Slechts één op de vier ondervraagden (26,5%) vond dat werkgevers 'ongeveer evenveel' steun gaven aan mentaal welzijn als aan fysieke gezondheid en veiligheid.

Welzijn van werknemers tijdens een pandemie (Engels)

Ondersteuning van teamleden
Bovenaan de lijst staat de vraag hoe een werkomgeving kan worden gecreëerd waarin het personeel zich aangemoedigd voelt en open kan zijn over geestelijke gezondheidsproblemen. Zorgwekkend is dat 48% van de respondenten in ons onderzoek van mening was dat het bekendmaken van een psychische aandoening van invloed zou kunnen zijn op de toekomstige loopbaanontwikkeling. Deze situatie is schadelijk voor zowel werknemers als werkgevers, maar hoe beginnen organisaties ervoor te zorgen dat het beleid echt inclusief is?

Er kunnen lessen worden getrokken uit de aanpak van de bevordering van de lichamelijke gezondheid. In veel landen over de hele wereld is het wettelijk verplicht om onmiddellijk hulp te bieden als werknemers gewond raken of ziek worden op het werk. Als zodanig zijn we gewend geraakt aan brandveiligheidsbewustzijn, het beheersen van gevaren op de werkplek en wordt van organisaties verwacht dat ze eerstehulpverleners en geschikte apparatuur direct beschikbaar hebben. Maar als het om geestelijke gezondheid gaat, wordt dan hetzelfde niveau van voorzieningen getroffen?

Verandering stimuleren door internationale normen
Er zijn tal van ondersteuningsmechanismen beschikbaar voor het omgaan met psychische gezondheidsproblemen en uit ons onderzoek blijkt dat werkgevers daar aandacht voor hebben. Uit onze enquête blijkt dat 76% van de werknemers van mening is dat er inspanningen zijn geleverd om ondersteuning te bieden, zoals eerstehulpverleners voor de geestelijke gezondheid en de invoering van flexibelere werktijden.

Deze specifieke initiatieven zijn echter maar een stukje van de puzzel. Managers spelen ook een cruciale rol door hun eigen ervaringen te delen en de deur open te zetten voor anderen om te spreken. Deze cultuur van openheid wordt zelfversterkend en kan de werkomgeving veranderen.

De manier waarop gezondheid en veiligheid worden gemeten en gerapporteerd, zal ook moeten veranderen. Internationale normen zoals ISO 45001 behandelen zowel de fysieke gezondheid en veiligheid als het bredere mentale welzijn en zorgen ervoor dat vooruitgang echt meetbaar is. Van cruciaal belang is dat ISO 45001 een kader biedt voor de beoordeling van de doeltreffendheid van het beheer van gezondheid en veiligheid op het werk, en helpt bij het stellen van prioriteiten voor maatregelen. ISO 45001-certificering geeft een sterk signaal af over hoe serieus bedrijven het fysieke en mentale welzijn van hun werknemers nemen.

ISO/FDIS 45003, een nieuwe internationale norm, moet ook worden overwogen. Het is de eerste norm die praktische richtlijnen biedt voor het beheer van psychische gezondheid, inclusief het herkennen van de risico's van werken op afstand.

Conclusie
De Wereldwijde dag voor veiligheid en gezondheid kan voor managers een moment zijn om na te denken over de blijvende gevolgen die de pandemie heeft gehad en nog steeds heeft op het werk. Hoewel er al veel positieve stappen zijn ondernomen om het personeel te ondersteunen, is het van cruciaal belang dat het momentum behouden blijft en dat de acties worden herzien en bijgewerkt om onze nieuwe manieren van werken te weerspiegelen.

 Lees het rapport over het welzijn van werknemers tijdens een pandemie.

Wilt u meer informatie of een offerte aanvragen?

Druk op Enter of op de pijl om te zoeken Druk op Enter om te zoeken

Zoeksymbool

Zoekt u naar?