Vi har oppdaget at du bruker en gammel nettleserver. Det gjør at du ikke kan benytte alle funksjoner. Oppdater nettleseren

Sikkerhet må være førsteprioritet

For å begrense den globale oppvarmingen må CO2-utslippene i verden være null i 2050, ifølge FNs Klimapanel. Nullutslippsløsninger basert på hydrogen står sentralt for å nå dette målet.

Sikkerhet må være førsteprioritet, sier Olav Hansen, hydrogenekspert i Lloyd's Register: «Egenskapene til hydrogen og ammoniakk er veldig forskjellige fra konvensjonelle drivstoff. De som lager fartøy, kjøretøy og infrastruktur, må sørge for å forstå forskjellene og designe sikre system». For første gang har det nå blitt laget en offentlig tilgjengelig veiledning om sikkerhet innen hydrogenbasert infrastruktur i Norge.

Skal vi klare å nå nasjonale og internasjonale klimamål så må utslippene halveres innen 2030 og nå null rundt 2050. Det vil kreve at en kutter utslipp i alle sektorer, også skipsfarten. Siden nullutslippsdrivstoff basert på hydrogen er noe relativt nytt så er det fremdeles usikkerhet knyttet til både drivstoffet i seg selv og hvordan man best kan produsere, transporterte og bunkre det. En oversikt over sikkerhetsrisikoen er helt nødvendig for å tørre å satse på banebrytende innovasjon, melder en rekke aktører til hydrogenklyngen Ocean Hyway Cluster.

Steinar Kostøl, prosjektingeniør i Ocean Hyway Cluster og prosjektleder for HyInfraFor første gang i Norge har det nå blitt laget en offentlig tilgjengelig veiledning om sikkerhet og regelverk innen hydrogenbasert infrastruktur. Lloyd's Register har skrevet rapporten på vegne av OHC. I rapporten står sikkerhet i fokus ved at erfaringer fra ulykker og storskalatester diskuteres, i tillegg til gjeldende regelverk og hva som kreves for godkjenning av anlegg.

Det er et stort behov for å forstå sikkerhets- og risikoaspektene ved hydrogenbasert drivstoff for å skape trygge og kostnadseffektive løsninger for fremtiden.

Steinar Kostøl

Prosjektingeniør, Ocean Hyway Cluster (OHC)

For første gang i Norge har det nå blitt laget en offentlig tilgjengelig veiledning om sikkerhet og regelverk innen hydrogenbasert infrastruktur. Lloyd's Register har skrevet rapporten på vegne av OHC. I rapporten står sikkerhet i fokus ved at erfaringer fra ulykker og storskalatester diskuteres, i tillegg til gjeldende regelverk og hva som kreves for godkjenning av anlegg.

«Hydrogenbasert drivstoff er så absolutt håndterbart. Men sammenlignet med drivstoff vi er vant med er eksplosjonsfaren større for hydrogen, og ammoniakk har blant annet utfordringen med at den er giftig. Man må derfor kreve ekstra fokus på sikkerhet ved design av systemer», forklarer Olav Hansen i Lloyd's Register. Rapporten skal fungere som en veiledning for medlemsbedriftene i OHC når det kommer til produksjon, transport, lagring og bunkring. 41 bedrifter tilknyttet hydrogenindustrien er medlem i OHC. Rapporten blir sett på som et startskudd for det videre arbeidet med sikkerhet og samfunnsaksept.

Myndighetene må på banen

Hansen er opptatt av at en må forstå egenskapene til de ulike drivstoffene for å kunne ivareta sikkerheten. «Det ikke er energibærerne i seg selv som er farlige, men måten de håndteres på», forklarer Hansen.

Hva må til for at Norge skal få en så sikker infrastruktur for hydrogen og ammoniakk som mulig?

Olav Roald Hansen profile picture«Egenskapene til hydrogen og ammoniakk er veldig forskjellige fra de drivstoff folk er kjent med. De som lager fartøy, kjøretøy og infrastruktur, må sørge for å forstå forskjellene og designe systemene sikre, både for brukere med variabelt kompetansenivå, og omgivelser», sier Hansen. «Har man ikke kunnskapen selv bør søke hjelp hos ekspertise. Relevante myndigheter som Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gjøre sitt beste for å veilede og passe på oss», avslutter Hansen.

Mulig bilde: Ved utslipp fra trykksatt ammoniakk dannes en tåkesky som er tyngre enn luft og kan gi betydelige fareavstander (illustrasjon fra Jack Rabbit-eksperimentene utført av det amerikanske sikkerhetsdepartementet DHS i 2010). En av anbefalingen i rapporten er å vurdere å transportere og lagre ammoniakk i nedkjølt form, da vil avdampning ved et utslipp, og dermed fareavstander, bli mye mindre.
Mulig bilde: Ved utslipp fra trykksatt ammoniakk dannes en tåkesky som er tyngre enn luft og kan gi betydelige fareavstander (illustrasjon fra Jack Rabbit-eksperimentene utført av det amerikanske sikkerhetsdepartementet DHS i 2010). En av anbefalingen i rapporten er å vurdere å transportere og lagre ammoniakk i nedkjølt form, da vil avdampning ved et utslipp, og dermed fareavstander, bli mye mindre.

Faktaboks prosjektet HyInfra

  • HyInfra har som mål å redusere usikkerhet og risiko slik at aktører tar steget for å realisere infrastrukturprosjekt knytt til hydrogen i Norge.
  • Innen utgangen av 2021 er målet at ett infrastrukturprosjekt er satt i gang av medlemmer i Ocean Hyway Cluster.
  • 30. april fikk de 38 medlemsbedriftene i OHC presentert de første funnene fra prosjektet.
  • De første funnene inkluderer et interaktivt kart over det framtidige hydrogenbehovet i Norge, og rapporter knytt hurtigbåter, ferjer, offshoreindustrien og Kystruten.

Faktaboks om Ocean Hyway Cluster (OHC)

  • OHC ei hydrogenklynge som jobbar for å komme i gang med bruken av hydrogen i den maritime sektoren i Norge
  • De er en driver for grøn vekst, innovasjon og samarbeid i lag med hydrogenindustrien og andre
  • Dei skapar møteplassar for 41 nasjonale og internasjonale medlemsbedrifter som er tilknyttet hydrogenindustrien
  • OHC er støttet av Norwegian Innovation Clusters og drevet av Hub for Ocean

Link til original presseartikkel.

Bildekilde.

Trykk på Enter eller piltast for å søke Trykk på Enter for å søke

Søkeikon

Ser du etter?