เราพบว่าคุณกำลังใช้เบราว์เซอร์ที่ล้าสมัย ซึ่งจะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างได้ อัปเดตเบราว์เซอร์

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ระบบจัดการคุณภาพของเรากำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม และเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์โดยรวมในการบรรลุวิสัยทัศน์ของเรา

โดยให้กรอบงานในการจัดการระบบคุณภาพ สุขภาพและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และระบบธุรกิจ โดยการกำหนดแนวปฏิบัติในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและมาตรการควบคุมที่ได้ผล ระบบการจัดการของกลุ่มจะให้การรับรองอย่างเป็นอิสระสำหรับมาตรฐาน ISO9001, มาตรฐาน ISO14001 และมาตรฐาน OHSAS18001 โดย BSI

นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ภายในกลุ่มยังได้รับการยอมรับจากหน่วยงานชั้นนำต่างๆ เช่น United Kingdom Accreditation Service (UKAS) และองค์กรระดับประเทศอื่นๆ ที่คล้ายกันในทั่วโลก ในแง่ของขอบเขตการดำเนินงานที่นำไปปรับใช้กับบริการต่างๆ ที่องค์กรเหล่านั้นจัดหาให้แก่ลูกค้า

องค์กรต่างๆ ของ Lloyd’s Register ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานจัดการระดับประเทศหลายแห่ง และได้รับการอนุมัติเป็นการเฉพาะตามคำสั่ง EC หลายข้อ

LR เป็นภาคีสัญญาของ UN Global Compact และมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลัก 10 ประการว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต ซึ่งมีความสำคัญมากและรวมอยู่ในค่านิยมในระยะยาวของเรา

LR มุ่งมั่นที่จะทำให้กลยุทธ์ทางธุรกิจของเรา การปฏิบัติงานประจำวัน วัฒนธรรมองค์กร ปริมณฑลของการมีอิทธิพลและการสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ ล้วนเป็นไปตามหลักการเหล่านี้ทั้งสิ้น หลักจรรยาบรรณและนโยบายการรายงานข้อกังวลของ LR จะช่วยให้เรามั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงการวางข้อกำหนดที่จะไม่มีการค้ามนุษย์และค้าทาสใดๆ (การป้องกันมิให้มีทาสยุคใหม่) ภายในธุรกิจหรือห่วงโซ่อุปทานของเรา พนักงานและผู้รับจ้างทั้งหมดของเราจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการให้สินบนและต่อต้านการทุจริตของเรา

ต้องการติดต่อกับเราหรือไม่?

กด Enter หรือลูกศรเพื่อค้นหา กด Enter เพื่อค้นหา

ไอคอนค้นหา

คุณกำลังค้นหา?