Установихме, че използваният от Вас браузър не е актуален. Поради тази причина няма да получите достъп до определени функции. Актуализиране на браузъра

OHSAS 18001 Системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд

Управление на OH&S рисковете с OHSAS 18001.

OHSAS 18001 бе разработен за да помогне на организациите да управляват по-добре опасностите на работното място. Сега фокуса се премества от OHSAS 18001 към ISO 45001, новият международен стандарт по СУЗБУТ.

Metal Swarf
Научете повече за тази услуга

Общ преглед

OHSAS 18001: 2007 bе разработен в отговор на търсенето на разпознаваем стандарт за система за управление на здравoсловни и безопасносни условия на труда, който може да бъде оценен и сертифициран външно.

Тъй като управлението на OH&S се разширява до глобални организации и сложни вериги за доставки, беше необходим международен стандарт за осигуряване на последователен подход за работещите по целия свят. Новият международен стандарт за OH&S, ISO 45001: 2018, беше публикуван на 12 март 2018 г. и организациите, сертифицирани по OHSAS 18001, получиха тригодишен миграционен период от датата на публикуването.

ISO 45001 съчетава техническата сила на съществуващите OH&S стандарти, включително OHSAS 18001, със структурата на високо ниво на други международни стандарти като ISO 9001 (качество) и ISO 14001 (околна среда), за да се улесни интеграцията в системите за управление на бизнеса на по-високо ниво.

Ползи от OHSAS 18001

Безопасност на служителите

OHSAS 18001 предлага структуриран подход за идентифициране на опасностите и управление на риска, за да помогне за намаляване на злополуките и здравословните проблеми по време на труд чрез по-безопасна работна среда.

Подобрена производителност

По-доброто здраве на служителите намалява загубеното време, подобрявайки морала на персонала и повишавайки производителността.

Спазване на нормативната уредба

Изчерпателната система за управление на ЗБУТ идентифицира критичното законодателство и регулации, за да ви помогне да спазвате закона, запазвайки репутацията на вашата организация.

Лесна миграция

OHSAS 18001 има много общи елементи с ISO 45001, като това позволява лесна миграция към новия международен стандарт.

Нуждаете се от помощ с OHSAS 18001?

С нарастващия натиск за организационна отчетност, сертифицирането от Lloyd's Register (LR) по OHSAS е видим начин да уведомите заинтересованите страни, че имате предвид бизнеса, що се отнася до благосъстоянието на служителите.

Техническите специалисти на LR имат основна роля в разработването на OHSAS 18001 и са в идеалната позиция да ви предоставят широк набор от услуги за оценяване, сертифициране или миграция към ISO 45001.

OHSAS 18001 до ISO 45001: Мигриране към новия международен стандарт

Ние, в LR, разбирамe, че всяка организация и нейната система за управление на ЗБУТ са уникални. Въздействието на миграцията от OHSAS 18001 към ISO 45001 ще зависи от сложността на вашата организация и зрелостта на съществуващата ви система за управление.

Затова отделяме време, за да разберем вашите конкретни нужди, действайки с обективна преценка, усет и грижа, за да предоставим необходимите сертификационни услуги, които ще ви помогнат безпроблемно да мигрирате към ISO 45001.

Защо да работите с нас?

Несравним опит

LR е начело в разработването на стандарти и е пазарен лидер в областта на сертифицирането и обучението от повече от 30 години.

Техническа експертиза

Нашите одитори са специалисти в своя сектор и експерти по здраве и безопасност. Те се стремят да вникнат в нуждите на вашия бизнес, което позволява цялостен одит на вашата система и гарантира резултат както днес, така и в дългосрочен план.

Вашият бизнес помага на LR да помага на другите

Печалбите, които генерираме, финансират Фондацията на Лойдс Регистър - благотворителна организация, която подкрепя научни и инженерни изследвания, образование и обществена ангажираност във всичко, което правим. Това ни помага да се придържаме към целта, която ни движи всеки ден: Да работим заедно за по-безопасен свят.

Безпристрастност

Поддържаме нашата безпристрастност чрез ефективно управление на конфликтите на интереси във всички дейности на Lloyd's Register, включително тези, които могат да възникнат между консултантски услуги и сертифициране от трета страна. Натиснете тук, за да научите повече

Научете повече за тази услуга

Натиснете Enter или стрелката, за да търсите Натиснете Enter, за да търсите

Икона за търсене

Може би търсите?