Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Neem contact op over deze training

Inhoud ISO Lead Auditor training ISO 9001:2015

De Lead Auditor Training ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement helpt u om uw vaardigheden aan te scherpen en uw kennis te vergroten, op een manier die u direct in de praktijk toe kunt passen. Het is een pragmatische, interactieve training waarbij u aan de slag gaat met alle aspecten die belangrijk zijn voor het auditvak.

Voor wie is de training bedoeld?

Deze training is bedoeld voor mensen die leveranciersaudits of interne & externe audits uitvoeren, voor mensen die leiding geven aan auditors en aan auditteams, voor iedereen die zijn of haar auditvaardigheden wil verbreden en uitdiepen én voor medewerkers en managers die een kwaliteitsmanagementsysteem (gaan) opstellen en/of onderhouden.

Wat levert de training jou op?

 • Een gedegen en praktisch toepasbare kennis over de ISO 9001:2015 norm en de eisen die deze norm stelt aan een kwaliteitsmanagementsysteem.
 • Inzicht in hoe u een audit voorbereidt, plant, uitvoert en rapporteert over de resultaten.
 • Inzicht in uw rol als lead auditor en hoe u uw auditteam aanstuurt.
 • Hoe u communiceert met verschillende lagen in de organisatie (van de directie tot uitvoering) over onderwerpen, zoals bijvoorbeeld:
  • Issues, belanghebbenden, leiderschap, risico’s & kansen en verbeteren
  • Inzicht in het proces; doet het proces ook wat het moet doen?
 • Wat er allemaal komt kijken bij het uitvoeren van een gestructureerd, diepgaand & to-the-point interview:
  • Houding en gedrag kunnen herkennen en hoe ga je hiermee om?
  • Luisteren en kritisch doorvragen
  • Informatie vergaren, beoordelen en concluderen over die zaken die er toe doen
  • Aantekeningen maken
  • Als gereedschap gebruiken wij hiervoor het beproefde Lloyd's Register 6-stappen interviewmodel
 • Het op papier zetten van het resultaat: kort, bondig en aansprekend rapporteren

De gehele training wordt ondersteund door een “rode draad” case.

Voor de training

Voorafgaand aan de training wordt van de deelnemers verwacht dat ze de voorbereidingssyllabus doornemen en de daarin genoemde opdrachten maken.
IRCA stelt eisen aan de voorkennis van deelnemers (*). Van de deelnemers wordt verwacht dat zij bekend zijn met:

 • De Plan Do Check Act-cyclus
 • De belangrijkste kernbegrippen van kwaliteitsmanagement
 • De relatie kunnen leggen tussen de organisatorische context en de risico's en mogelijkheden van een organisatie. Dit heeft betrekking op leiderschap, beleid, doelstellingen, risico’s en kansen, uitvoering, meten & monitoren, continu verbeteren en klanttevredenheid.
 • De 7 principes van kwaliteitsmanagement
 • Inhoudelijke kennis over ISO 9001:2015 en Annex SL, het high level managementsysteem raamwerk waarop ISO 9001 is gebaseerd.

(*) Twijfelt u of u hieraan voldoet? U kunt ook deelnemen (als voorbereiding) aan onze introductietraining ISO 9001:2015

IRCA-eisen

De training is geregistreerd onder nummer IRCA/A18007. De studiebelasting is ongeveer 40 uur gedurende de week en 4 – 6 uur voorbereiding (afhankelijk van uw voorkennis). Een 100% aanwezigheid is verplicht.

Examen en certificaat

Het examen bestaat uit een praktijk- en een theorie-examen. Na het succesvol afronden van de examens ontvangen de deelnemers het officieel IRCA geregistreerd certificaat: “QMS Auditor / Lead Auditor Training Course” (based on ISO 9001:2015)”. Hebt u het niet gehaald? Dan kunt u binnen 1 jaar herexamen doen.

Alle informatie over IRCA treft u aan op de website www.irca.org.

Duur

5 dagen

Prijs

€2.350,- (excl. BTW)

Face To Face

Delivered by one of our expert trainers who facilitate participation and discussion.

20 apr - 24 apr 2020

Desguinlei 94, 2018 Antwerpen

26 okt - 30 okt 2020

Holiday Inn Gent Expo, Gent

16 okt - 20 nov 2020

Ramada Plaza, Antwerpen

14 dec - 18 dec 2020

Bureau voor normalisatie (NBN), Brussel

Neem contact op over deze training

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?