Zjistili jsme, že používáte zastaralý prohlížeč. Prohlížeč Vám neumožní používat některé funkce. Aktualizovat prohlížeč

Přednášející

Můžete se těšit na tyto přednášející

Buďme v kontaktu

Jindřich Znamenáček  
Lloyd's Register EMEA

Jindřich Znamenáček působil ve společnosti
ČKD Kompresory, několik let přednášel na Českém vysokém  
učení technickém v Praze, kde pracoval na výzkumných
projektech pro automobilový průmysl. Od roku 1998 audituje
podle standardů systémů managementu kvality
pro automobilový průmysl. Od roku 2000 vedl pobočku Lloyd's
Register Quality Assurance pro Českou republiku a Slovensko.  

Ivan Miller  
Lloyd's Register EMEA

Ivan Miller je odborníkem na zlepšování procesů s pomocí dat.  
Jako poradce či školitel působil v desítkách českých i zahraničních
společností. Ivan Miller je „senior member“ ASQ (American Society
for Quality) a je certifikovaný „Master Six Sigma Black Belt“.
V současné době působí jako vedoucí auditor LR a člen lektorského
týmu Lloyd's Register.    

Miroslav Kohl  
Lloyd's Register EMEA

Miroslav Kohl je vedoucí auditor a školitel pro oblast systémů managementu
kvality, Six Sigma, firemní strategie, procesního a projektového řízení,
analýzy dat, strategie vzdělávání a hodnocení jeho efektivity.
Miroslav Kohl je absolventem VŠCHT, pracoval ve Fyzikálním
ústavu a byl členem několika mezinárodních výzkumných týmů.
Absolvoval studijní program na Queen’s universitě v Kanadě.
Je autorem mnoha publikací v mezinárodních vědeckých časopisech,
přednášel na universitách v Montrealu, Edmontonu a Los Angeles.

Hana Salačová Svobodová   
Lloyd's Register

Hana Salačová Svobodová získala většinu svých profesních zkušeností
ve farmaceutickém průmyslu – oblasti s vysokou mírou regulace
a kontroly. Nastavovala v podnicích procesy dle vybraných ISO norem,
připravovala společnosti na úspěšnou certifikaci. V dalších organizacích
se podílela na ověřování kvality a účinnosti zavedených postupů,
případně navrhovala jejich úpravu.
Vystudovala ekonomii, psychoterapii, personální management a interní
audit. Má praxi v malých i velkých firmách u nás i v zahraničí. Aktuálně
se věnuje především procesnímu managementu – pomáhá nastavovat
procesy tak, aby se věci děly co nejefektivněji, přitom s co nejmenším
úsilím a námahou. Jejím mottem je: „Stop plýtvání zdrojů, času
a energie.“
  

Petr Kříž   
Shell Czech Republic a.s.

Petr Kříž působí na pozici OSP Manager CEE
ve společnosti Shell Czech Republic a.s. Interaktivní příspěvek
Petra Kříže bude zaměřen na poznání kultury bezpečnosti
ve vlastní organizaci účastníků.   

Milan Procházka 
Seco Industries, s.r.o.

Milan Procházka pracuje více než 25 let v oboru slévárenství. 
Od roku 2005 působí na pozici vedoucího oddělení řízení
a kontroly kvality ve společnosti Seco Industries, s.r.o.,
která je komerční slévárnou a obrobnou odlitků z litiny pracující
pro mnoho automobilových výrobců. Každý z výrobců přitom
požaduje právě svou vlastní metodiku pro neustálé zlepšování. 
Implementací toho nejlepšího ze všech systémů zákazníků 
a s přihlédnutím k personálnímu složení ve společnosti Seco
Industries, s.r.o. vytvořili vlastní systém vzdáleně odvozený
od japonského QRQC zahrnující nejen neustálé zlepšování ,
ale i centrální evidenci nápravných opatření ze zákaznických
a  interních auditů, 8D, interních incidentů kvality, environmentu,
bezpečnosti práce a denní operativy.

Zuzana Rybářová   
W. A. G. payment solutions, a.s.

Zuzana Rybářová momentálně působí jako Procesní Designer
ve společnosti zabývající se poskytováním integrované mobility
v Evropě. Vystudovala Průmyslové inženýrství a management. 
V minulosti pracovala ve výrobním prostředí, i v oblasti služeb 
a své zkušenosti měla možnost načerpat v menších firmách,
tak i v korporátních společnostech. Kromě designu a řízení
procesů je ji velmi blízká oblast Management consultingu, 
Change managementu a budování zákaznické zkušenosti. 

Romana Bláhová     
BONATRANS GROUP a.s.

Romana Bláhová se věnuje ve společnosti BONATRANS 
GROUP a.s. oblasti bezpečnosti. Ve svém příspěvku představí 
oblast zlepšování systému managementu.  

Buďme v kontaktu

Stiskněte enter nebo šipku pro hledání Stiskněte enter pro hledání

Ikona hledání

Hledáte?