Volgens onze informatie gebruikt u een verouderde browser. Dit kan ervoor zorgen dat bepaalde functies niet goed werken. Browser actualiseren

Investition in Mitarbeiter

10 redenen om in de opleiding van uw medewerkers te investeren

Lees hier 10 redenen waarom u nu moet investeren in de opleiding van uw medewerkers.

1. Gekwalificeerd personeel is een waardevol bezit

Het volgende gesprek komt u waarschijnlijk bekend voor:

De CFO vraagt aan de CEO: "Wat gebeurt er als we investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers en ze verlaten ons erna? CEO "Wat gebeurt er als we niet investeren in de ontwikkeling van onze mensen en ze blijven?"

Deze vaak geciteerde dialoog geeft in een notendop aan dat de bijscholing van specialisten en managers juist de basis vormt voor het behoud en de versterking van het concurrentievermogen van de onderneming. Investeren in hooggekwalificeerd personeel is dus altijd een strategische investering in de toekomst van het bedrijf.

2. Uitdrukking van waardering

Als de werkgever investeert in de bijscholing van zijn werknemers, bewijst hij dat hij zich bekommert om hun ontwikkeling. Er zijn namelijk altijd bepaalde risico's verbonden aan de financiering van verdere opleidingsmaatregelen van medewerkers. Het opleiden van de werknemers toont dus het vertrouwen van de werkgever, drukt waardering uit en is een signaal aan de werknemer dat er sprake is van een langdurige professionele samenwerking.

3. Verbetert de prestaties van de werknemers

Gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers werken productiever en bereiken meer. Een toename van de motivatie en de arbeidsproductiviteit leidt onvermijdelijk tot betere prestaties en dus tot een hogere omzet voor de organisatie.

4. Verhoogt de motivatie en het moreel van de werknemers 

Waardering van werknemers heeft een positief effect op hun betrokkenheid, motivatie en loyaliteit aan het bedrijf en hun loyaliteit aan de werkgever. Zo nemen gemotiveerde medewerkers minder vaak ziekteverlof en zijn ze minder vaak afwezig.

5. Pakt zwakke punten aan

Een gerichte opleiding kan zwakke punten in de vakbekwaamheid van medewerkers verbeteren. Mogelijke onzekerheden van de geschoolde werknemers op hun vakgebied worden verminderd of zelfs geëlimineerd.

6. Houdt specialistische kennis op peil

Het is belangrijk dat professionals hun kennis op peil houden met de nieuwste wet- en regelgeving en standaardeisen, dat ze op de hoogte zijn van trends en niet passief maar actief reageren op ontwikkelingen. Een opleiding verhoogt de knowhow van het bedrijf en de werknemers en verhoogt zo het concurrentievermogen.

7. Verhoogt de operationele efficiëntie

Met name de training van het managementsysteem optimaliseert de interne processen en reduceert zo de tijd en kosten. Deze verhoging van de productiviteit, gekoppeld aan de verlaging van de kosten door bijvoorbeeld tijdsbesparing, resulteert in een hogere operationele efficiëntie.   

8. Beheert risico's beter

Managementsysteem trainingen gaan over het structureren en optimaliseren van interne (en externe) processen, over het identificeren van risico's en het reageren op gevaren (risicomanagement). Opgeleide medewerkers zijn zich meer bewust van risico's, leren deze correct in te schatten en kunnen adequater/flexibeler reageren. Succesvol risicomanagement loont zich vooral in tijden van crisis als deze.

9. Vermindert het personeelsverloop

We hebben al vastgesteld dat waardering van werknemers een positief effect heeft op de betrokkenheid, dat wil zeggen de loyaliteit aan de werkgever. Tevredenheid en behoud van medewerkers heeft een positieve invloed op de werving en opleiding van nieuwe medewerkers en het behoud van bestaand personeel. 

10. Voldoet aan de industriële normen

Ten slotte zorgt de opleiding van medewerkers op het gebied van managementsystemen ervoor dat bedrijven kunnen voldoen aan de eisen van de norm(en) en industriestandaards en dat niets een succesvolle certificering door Lloyd's Register in de weg staat.

Neem contact op over deze training

Hit enter or the arrow to search Hit enter to search

Search icon

Are you looking for?